Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου

9:19 π.μ. - Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021
09:11 π.μ. - Δευ, 08/19/2021
Image: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Σας προσκαλούμε στις 10 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Τροποποίηση της σύμβασης εργασίας, ως προς την αύξηση του ωραρίου, προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Οργάνωση άρδευσης και έγκριση πρόσληψης υδρονομέων χειμερινής αρδευτικής περιόδου για το έτος 2022 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Στήριξη αιτημάτων Επιτροπής αγροτικών θεμάτων του Δήμου (Εισηγητής: Νεκτάριος Παπαδάκης)

Μετονομασία οδού της Ιεράπετρας, προς τιμήν της Φώφης Γεννηματά (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Επικύρωση Φύλλων Αυτοτελών Οικισμών (Φ.Α.Ο.) Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης )

Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Πολιτική Προστασία 2020» με αυτεπιστασία (Εισηγητής: Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη)

Εξέταση αιτήματος σημειακής τροποποίησης του ΓΠΣ (πρώην ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ιεράπετρας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης )

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης στο Σελάκανο» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης )

Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες επισκευών των φθορών του παραχωρημένου κτιρίου (θέση Παραμυθάς Ιεράπετρας) στο Θ.Π. ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ από τον ΟΑΕΔ» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Συγκρότηση Επιτροπής Δημοτικών Υποτροφιών Ιακώβου Μελά (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Συγκρότηση Επιτροπής για τη διάθεση μισθωμάτων από διαμερίσματα Γ. Κολυδάκη (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης