Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας την Τετάρτη 10 Ιουλίου

10:35 π.μ. - Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024
10:07 π.μ. - Δευ, 08/35/2024
Image: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας την Τετάρτη 10 Ιουλίου

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Σας προσκαλούμε στις 10 Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάκτησης λειτουργικότητας Λιμένα Μακρύ-Γιαλού Ιεράπετρας -Δράση 16975. (Εισηγητής Μπαχλιτζανάκης Μιχαήλ)

4η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024. (Εισηγητής:Χατζάκης Γεώργιος )

Ένταξη του Δήμου Ιεράπετρας στην «Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ναπολεόντειων πόλεων» «Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes - Destination Napoleon». (Εισηγητής: Δήμαρχος )

Τροποποίηση του ΟΕΥ Δήμου Ιεράπετρας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 29 του Ν. 5056/2023 προκειμένου να συμπεριληφθούν οι κοινές αρμοδιότητες των καταργηθέντων Νομικών Προσώπων (ΚΟΙΝΩ ΠΟΛΙΤΙ. Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)» και «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας». (Εισηγητής:Χατζάκης Γεώργιος)

Αίτημα παράτασης της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και Δήμου Ιεράπετρας: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ”». (Εισηγητής: Σκουλούδης Ανδρέας)

Σύναψη Σύμβασης με τον ΤΟΕΒ Κουτσουρά για αγορά νερού άρδευσης Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου). (Εισηγητής: Παπαδάκης Νεκτάριος )

Σύναψη Σύμβασης για την αγορά νερού από τον ΤΟΕΒ Σχινοκαψάλων για την ενίσχυση των δικτύων άρδευσης της παραλιακής ζώνης της Δημοτικής Κοινότητας Σχινοκαψάλων). (Εισηγητής: Παπαδάκης Νεκτάριος)

Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από το Δήμο Ιεράπετρας -1η Τροποποίηση προϋπολογισμού ΟΠΔ και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2024 του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας». (Εισηγητής Μπαχλιτζανάκης Μιχαήλ)

Σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο της Σύμβασης, Σύμπραξης και των Παραρτημάτων της, του έργου «Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων Νομού Λασιθίου και Λοιπά Συνοδά Έργα-Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου και Βασικά Έργα Αξιοποίησης Αρδευτικού Νερού». (Εισηγητής Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος)

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του μη λειτουργούντος Δημοτικού Σχολείου Μακρυλιάς στο Πολιτιστικό Σύλλογο με την επωνυμία « Φίλοι της Φύσης και του Πολιτισμού Μακρυλιάς» για έδρα του Συλλόγου. (Εισηγητής: Σκουλούδης Ανδρέας)

Συγκρότηση Επιτροπής ονοματοθεσίας οδών, πλατειών, τοποθέτησης πινακίδων πληροφορίας αρίθμησης κτισμάτων. ( Εισηγητής :Τζουμάκας Νικόλαος)

Χορήγηση άδειας ανόρυξης νέας γεώτρησης στη Δημοτική Ενότητα Μύθων. (Εισηγητής: Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος)

Λύση μίσθωσης του Δημοτικού χώρου που βρίσκεται στο ύψωμα « Κεφάλια» κορυφή Κούτσουλα της Δημοτικής Κοινότητας Ορεινού. (Εισηγητής Χατζάκης Γεώργιος)

Ανάκληση αποφάσεων 225/2024 και 318/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν τη παραχώρηση χώρου Δημοτικού ακινήτου για στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας. (Εισηγητής:Τζουμάκας Νικόλαος)

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης στους κοινόχρηστους χώρους του ανατολικού παραλιακού μετώπου». (Εισηγητής: Τζώρτζης Εμμανουήλ)

Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο « Νομιμοποίηση υφιστάμενων λιμενικών έργων χερσαίας ζώνης λιμένα Ιεράπετρας και δημιουργία νέων λιμενικών υποδομών. (Εισηγητής: Μπαχλιτζανάκης Μιχαήλ)

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου σε εθελοντές κτηνιάτρους για την πραγματοποίηση στειρώσεων σήμανσης κλπ αδέσποτων ζώων συντροφιάς για ένα έτος-Σύναψη Σύμβασης. (Εισηγητής: Σπυριδάκης Μιχαήλ)

Παροχή νερού ύδρευσης σε καλλιέργειες (Εισηγητής: Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τζουμάκας Νικόλαος