Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας στις 26.02

8:54 π.μ. - Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
08:02 π.μ. - Δευ, 24/54/2020
Image: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας στις 26.02

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Σας προσκαλούμε, στις 26 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Τροποποίηση προϋπολογισμού, ΟΠΔ, και τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

Αποδοχή χρηματοδότησης για «Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και παραλιακών οικισμών Κουτσουρά, Μακρύ Γιαλού Δήμου Ιεράπετρας και Ανάληψης Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου» και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) και καθορισμός τιμών ζωνών οικοπέδων και κτισμάτων (για τα ακίνητα εντός, εκτός ορίων σχεδίου των οικισμών του Δήμου Ιεράπετρας) (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου 2019 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

Επιχορήγηση Συλλόγου Φίλων Μουσικής Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

Οργάνωση άρδευσης και έγκριση πρόσληψης υδρονομέων θερινής αρδευτικής περιόδου 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

Έγκριση Μελέτης «Εργασία καθαρισμού παραλίας Κοινότητας Παχείας Άμμου» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

Έγκριση Μελέτης «Καθαρισμός νήσου Χρυσής 2020 (τουριστικής περιόδου)» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου για προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Πάρκ (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

Εκμίσθωση ή μη τμήματος του προαύλειου χώρου του μη λειτουργούντος Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό Αγ.Ιωάννη (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

Έγκριση εκτέλεσης έργου «Πολιτική Προστασία 2019» με αυτεπιστασία (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης).

Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Ιεράπετρας, για το έτος 2020 (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη).

Συμμετοχή του Δήμου Ιεράπετρας στην Πρόσκληση V για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης).

Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής: Παναγιώτης Σαρρής).

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων οικισμού Σχινοκαψάλων» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης).

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης στην περιοχή Αναδασμός Παχείας Άμμου-Καβουσίου» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης).

Χορήγηση παράτασης επιπρόσθετου χρόνου έγκρισης του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της «Μελέτη αναβάθμισης ΕΕΛ Ιεράπετρας και επαναχρησιμοποίησης εκροής για άρδευση» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης).

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «Ανάπλαση περιοχής Αγ. Παντελεήμονα ΤΚ Ορεινού Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης).

Συγκρότηση επιτροπών διαχείρισης και αξιολόγησης δικαιούχων Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιεράπετρας (Πρόεδρος Δ.Σ.).

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή καθορισμού τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων και αποβλήτων των οικισμών Παχείας Άμμου και Βασιλικής.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης