Συνεδριάζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας την Δευτέρα

9:36 π.μ. - Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024
09:03 π.μ. - Παρ, 29/36/2024
Image: Συνεδριάζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας την Δευτέρα

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Σας προσκαλούμε, σε τακτική συνεδρίαση, την 1η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα:

«Συμπλήρωση της με αρ.1/2024 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Συγκρότηση σε σώμα του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας».

Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων εντός λιμενικών ζωνών του Δ.Λ.Τ.Ι.

Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Ι.

Εξέταση αίτησης παραχώρησης χώρου στη ΧΖΛ Ιεράπετρας.

Αίτημα έκτακτης επιχορήγησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου από τον Δήμο Ιεράπετρας.

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Μπαχλιτζανάκης