Συνεδριάζει την Παρασκευή το Τοπικό Συμβούλιο Αγίου Ιωάννη

10:42 π.μ. - Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020
10:07 π.μ. - Τρί, 21/42/2020
Image: Συνεδριάζει την Παρασκευή το Τοπικό Συμβούλιο Αγίου Ιωάννη

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση την Παρασκευή 24/7/2020 και ώρα 20:30 (8:30 μ.μ), που θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο της Κοινότητας στον οικισμό του Κουτσουναρίου, με θέματα συζήτησης το παρακάτω:

1. Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιϊας

2. Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στη θέση Παπούρα.

3. Κατασκευή πεζόδρομου από τη διασταύρωση του επαρχιακού δρόμου Σητείας -

Ιεράπετρας στο Κουτσουνάρι προς Κάτεργο

4. Εξέταση αίτησης Σοφίας Βερβενιώτη για χορήγηση παροχής άρδευσης στη θέση Καστρί.

5. Αντιμετώπιση προβλημάτων πρόσβασης αυτοκινήτων και πεζών στον κοινόχρηστο

αγροτικό δρόμο, που αρχίζει από την επαρχιακή οδό Ιεράπετρας – Σητείας και καταλήγει

προς τη θάλασσα

Επισήμανση: Σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) οι δια ζώσης συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Πρόεδρος

Εμμανουήλ Κυδωνάκης