Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας

8:11 π.μ. - Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021
08:02 π.μ. - Τετ, 24/11/2021
Image: Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν

Σας προσκαλούμε στις 24 Φεβρουαρίου 2021,ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Τροποποίηση προϋπολογισμού, ΟΠΔ και τεχνικού προγράμματος έτους 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 198.400,00€ για «Προμήθεια κλαδοτεμαχιστών για τη διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας»- Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 223.000,00€ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού»- Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Οργάνωση άρδευσης και έγκριση πρόσληψης υδρονομέων θερινής αρδευτικής περιόδου 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση εκποίησης αντικειμένων που βρίσκονται στο Μηχανοστάσιο του Δήμου (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη)

Έκφραση άποψης επί της ΜΠΕ που αφορά «Καταδυτικό πάρκο σε θαλάσσια περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου- λαϊκών αγορών (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Νέο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Ιεράπετρας-Κ.Δ.Α.Π-Μ.Ε.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων)» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, για συμμετοχή σε γνωμοδοτική Επιτροπή θεμάτων ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων που θα συγκροτηθεί από το «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή τους στη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης