Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Ιεράπετρας την Τρίτη 10.12

3:34 μ.μ. - Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019
03:12 μ.μ. - Παρ, 06/34/2019
Image: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Ιεράπετρας την Τρίτη 10.12

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στον 1ο όροφο, την 10η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες επισκευών των φθορών του παραχωρημένου κτιρίου (θέση Παραμυθάς Ιεράπετρας) στο Θ.Π. ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ από τον ΟΑΕΔ».

Εισηγητής:Ευάγγελος Βαρδάκης

Θέμα 2ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εργασία με τίτλο

«Εργασία καθαρισμού Δημοτικών αφοδευτηρίων»

Εισηγητής :Μαρία Πετράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 3ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την «Εργασία Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών»

Εισηγητής :Μαρία Πετράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 4ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού Ιεράπετρας»

Εισηγητής :Μαρία Πετράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 5ο:Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στον οικισμό Μύρτου για δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.

Εισηγητής :Μαρία Πετράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 6ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την για την«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Εισηγητής :Γεώργιος Ψαρρός.

Θέμα 7ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου

«Επεμβάσεις στην ΤΚ Ρίζας».

Εισηγητής :Γ. Ψαρρός

Θέμα 8ο: Σύνταξη σχεδίου προυπολογισμού του Δήμου Ιεράπετρας έτους 2020

Εισηγητής:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 9ο: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και εξόδων μετακίνησης.

Εισηγητής :Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 10ο:Μείωση ή απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Εισηγητής :Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη.

Θέμα 11ο:Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση ΔΡΥΓΙΕΣ Κοινότητας Ανατολής

Εισηγητής :Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης