Συμμετοχή του 1ου ΓΕΛ Ιεράπετρας σε πρόγραμμα Erasmus+KA220

10:00 π.μ. - Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
10:02 π.μ. - Παρ, 23/00/2024
Image: Συμμετοχή του 1ου ΓΕΛ Ιεράπετρας σε πρόγραμμα Erasmus+KA220

Το 1ο ΓΕΛ Ιεράπετρας έχει εγκριθεί για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ΚΑ220 “Let‘s play it again – traditional games and activities as a way to integrate and activate young people”

Το 1ο ΓΕΛ Ιεράπετρας έχει εγκριθεί για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ΚΑ220 “Let‘s play it again – traditional games and activities as a way to integrate and activate young people” με κωδικό 2023-1-PL01-KA220-SCH-000158550 με θέμα τα παραδοσιακά παιχνίδια με συντονίστρια χώρα την Πολωνία. Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η επαφή των παιδιών με την παράδοση, με την συλλογή των παραδοσιακών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων, την ιστορία του τόπου μας, τις συνήθειες των προγόνων μας καθώς και μια προσπάθεια να ξεφύγουν από την υπερβολική χρήση των κινητών, την απομόνωση και την αποξένωση.

Το επόμενο διάστημα μέχρι και το τέλος του σχολικού έτους 2025, πέντε ομάδες παιδιών των οκτώ ατόμων θα ταξιδέψουν στη Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Κύπρο, Μάλτα, και Λιθουανία με στόχο να παρουσιάσουν τα ελληνικά παραδοσιακά παιγνίδια και να γνωρίσουν παραδοσιακά παιχνίδια των χωρών αυτών.

Ήδη η αρχή έγινε με την προπαρασκευαστική συνάντηση στη Βόρεια Μακεδονία στην πόλη Κράτοβο 18-21/01/2024, στην οποία συμμετείχαν δύο εκπαιδευτικοί από κάθε χώρα και είχε ως στόχο την γνωριμία των εταίρων, τη συμφωνία των όρων, την ανάλυση των κινητικοτήτων, των κανόνων και των εργασιών που θα πρέπει να κάνει κάθε χώρα κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Με το πρόγραμμα αυτό επωφελούνται άλλοι 40 μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας για δύο χρόνια,

Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο καθώς η οργάνωση και ολοκλήρωση των κινητικοτήτων είναι αποκλειστικά, εθελοντική δράση των εκπαιδευτικών οι οποίοι αφιερώνουν πολύτιμο χρόνο για τη δημιουργία προτάσεων και τη συμπλήρωση τους για έγκριση από το ΙΚΥ ,την Εθνική Μονάδα συντονισμού των προγραμμάτων Erasmus+, και στη συνέχεια την ολοκλήρωση τους με κύριο στόχο την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής κουλτούρας των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας.