Σωματείο Καφεστίασης Ιεράπετρας: Νέα αναστολή στις κατεδαφίσεις των αυθαίρετων κατασκευών -Νέα προθεσμία 31 Οκτωβρίου 2022

8:40 μ.μ. - Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022
08:03 μ.μ. - Πέμ, 31/40/2022
Image: Σωματείο Καφεστίασης Ιεράπετρας: Νέα αναστολή στις κατεδαφίσεις των αυθαίρετων κατασκευών -Νέα προθεσμία 31 Οκτωβρίου 2022

Νέα αναστολή

Με τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) στην Ανώνυμη Εταιρεία ‘Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων’ και κύρωση του Καταστατικού της» αναστέλλεται εκ νέου, μέχρι την 31η.10.2022 (λήγει την 31η.3.2022), η εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για τις αναφερόμενες περιπτώσεις έργων που έχουν κατασκευαστεί σε αιγιαλό, παραλία, όχθη κ.λπ.

Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής- Τροποποίηση του άρθρου 247 του ν. 4782/2021

Το άρθρο 247 του ν. 4782/2021 (Α' 36) τροποποιείται ως προς την προθεσμία αναστολής της εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 247

Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής

Αναστέλλεται μέχρι τις 31.10.2022 η εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για έργα που υφίστανται πριν τις 9.3.2021, κάθε είδους, που έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης αυτών.».

Ευχαριστούμε τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη - τον Δήμο Ιεράπετρας και προσωπικά τον Δήμαρχο  οι οποίοι με συντονισμένες κινήσεις και σχέδιο συνέβαλαν στην προώθηση του δίκαιου αιτήματος μας τιμώντας την ψήφο που τους εμπιστεύθηκε ο κόσμος!

Οραματιζόμαστε ένα παραλιακό μέτωπο, πρότυπο για τον επισκέπτη και τον πολίτη της Ιεράπετρας και παραμένουμε στην διάθεση των αρχών για κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση!