Συζήτηση για το Open Mall στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας

11:19 π.μ. - Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018
11:11 π.μ. - Τρί, 27/19/2018
Image: Συζήτηση για το Open Mall στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας

Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου

 
Σας προσκαλούμε, στις 28 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ., σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα: 
 
Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 
Έγκριση του σχεδίου του Μνημονίου Συνεργασίας στην Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω ύπαρξης προθεσμίας υποβολής των προτάσεων μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ έως την 30/11/2018.
 
    Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.
 
     Ηλίας  Νταραράς