Συζήτηση για θέσεις και ωράριο ημερόπλοιων για τη νήσο Χρυσή

11:04 π.μ. - Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019
11:06 π.μ. - Τρί, 25/04/2019
Image: Συζήτηση για θέσεις και ωράριο ημερόπλοιων για τη νήσο Χρυσή

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας την Παρασκευή 28/06

 
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Λιμενικό Ταμείο Δήμου Ιεράπετρας», στις 28 Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στην νέα αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη” στον 1ο όροφο,  με  θέματα:
 
Ορισμός θέσεων και ωραρίου δραστηριοποίησης  ημερόπλοιων για την νήσο Χρυσή.
Εξέταση της με αρ. πρωτ. 289/19.06.2019 αίτησης του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ιεράπετρας.
Ενοικίαση χώρου για μετεγκατάσταση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας.
 
 
Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Ασπραδάκης Γεώργιος