Συζήτηση για την Εξομοίωση Ζωνών Λιμένα Δήμου Ιεράπετρας

8:55 π.μ. - Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018
08:09 π.μ. - Τρί, 18/55/2018
Image: Συζήτηση για την Εξομοίωση Ζωνών Λιμένα Δήμου Ιεράπετρας

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας την Δευτέρα 24.09.2018

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Λιμενικό Ταμείο Δήμου Ιεράπετρας», στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. στην νέα αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη” στον 1ο όροφο,  με  θέματα:
 
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών των όρων της διακήρυξης με αντικείμενο τη «Σύνταξη Φακέλου για την Εξομοίωση Ζωνών Λιμένα Δήμου Ιεράπετρας» και καθορισμός των όρων της Δημοπρασίας.
Αναμόρφωση ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)
Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής.
 
 
Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Αντώνιος Πετράς