Συνεδριάζει η Τοπική Κοινότητα στις Μάλες

1:10 μ.μ. - Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017
01:03 μ.μ. - Σάβ, 04/10/2017
Image: Συνεδριάζει η Τοπική Κοινότητα στις Μάλες

Συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας θα γίνει στο Γραφείο της Τ.Κ. Μαλών του Δήμου Ιεράπετρας στις 4/ 4/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συζήτηση με τα παρακάτω θέματα:

-Την διευθέτηση των όμβριων υδάτων στον Άγιο Αντώνιο, καθαρισμός φρεατίου και καθαρισμός του ρέματος που καταλήγουν τα όμβρια .
-Συζήτηση για την αρδευτική περίοδο και την πρόταση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μαλλών.