Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Ιεράπετρας

1:21 μ.μ. - Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019
01:10 μ.μ. - Τρί, 01/21/2019
Image: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Ιεράπετρας

Την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στο γραφείο Δημάρχου) στον 3ο όροφο, την 14 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Θεοδόσιος Καλαντζάκης
 
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Θέμα 1ο: Εγκριση πρακτικων δημοπρασίας για την«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Εισηγητής: Μάνος Λουτσέτης
Θέμα 2ο: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΎ» &«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Εισηγητής:Μαρία Πετράκη-  Μάνος Λουτσέτης
Θέμα 3ο:΄Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού  59.744,70€ για τη μελέτη Γενικού σχεδίου ΄Υδρευσης (master plan) Δήμου Ιεράπετρας-τροποποποίηση πορυπολογισμού.
 Εισηγητής:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη
Θέμα 4ο:     : Τροποποίηση προυπολογισμού οικ. Έτους 2019
Εισηγητής:Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη.