Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας

12:00 π.μ. - Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014
12:09 π.μ. - Τρί, 23/00/2014
Image: Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας

Σήμερα Τρίτη 23/9

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 13.30 μ.μ στη νέα μικρή αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στο Γραφείο του Δημάρχου, στο κεντρικό κτίριο του Δημαρχείου Ιεράπετρας με θέματα:
- Έγκριση τιμολογίων «Χαρτοπλάστ»
- Έγκριση τιμολογίων εργασιών συντήρησης σχολικών κτιρίων
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Παπαδάκης Εμμανουήλ