Στον Κατσιδονιωτάκη ανατίθενται οι αρμοδιότητες εκτελεστικού μέλους για τις εργασίες του Ο.Α.Κ. Α.Ε. στην ΠΕ Λασιθίου

12:36 μ.μ. - Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020
12:04 μ.μ. - Πέμ, 23/36/2020
Image: Στον Κατσιδονιωτάκη ανατίθενται οι αρμοδιότητες εκτελεστικού μέλους για τις εργασίες του Ο.Α.Κ. Α.Ε. στην ΠΕ Λασιθίου

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. όπου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη

Τις προτεραιότητες, το «μοντέλο» διοίκησης και τους βασικούς άξονες του Ο.Α.Κ., προκειμένου «ο οργανισμός να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις ανάγκες της νέας εποχής», παρουσίασε ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού, Άρης Παπαδογιάννης, στα νέα μέλη του νέου Δ.Σ. του Ο.Α.Κ. Α.Ε., αφού πρώτα τους καλωσόρισε, κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. όπου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη.

Έγινε επίσης, σύμφωνα με την anatolh.com, και ο ορισμός των εκτελεστικών μελών όπου ο Διευθύνων Σύμβουλος κατά την εισήγηση του ανέδειξε την παγκρήτια διάσταση του οργανισμού και πρότεινε για ορισμό εκτελεστικών μελών από όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης και κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. ορίστηκαν οι εξής:

Νίνος Θεόδωρος του Νικολάου, Πολιτικός Μηχανικός, στον οποίον ανατίθενται οι αρμοδιότητες εκτελεστικού μέλους που αφορούν το αντικείμενο των εργασιών της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε., της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. και σχετικά με θέματα Περιβάλλοντος, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου

Κουμπενάκης Αντώνιος του Εμμανουήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες εκτελεστικού μέλους που αφορούν το αντικείμενο των εργασιών σχετικά με θέματα Περιβάλλοντος.

Κατσιδονιωτάκης Κωνσταντίνος του Αγγέλου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες εκτελεστικού μέλους που αφορούν το αντικείμενο των εργασιών της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.