Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας για οδική ασφάλεια και κυκλοφοριακή αγωγή η Σχολή Οδηγών του Β. Πιτροπάκη

9:00 μ.μ. - Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020
09:01 μ.μ. - Τετ, 15/00/2020
Image: Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας για οδική ασφάλεια και κυκλοφοριακή αγωγή η Σχολή Οδηγών του Β. Πιτροπάκη

Το ευχαριστώ του Σ.Δ.Ε

Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Ιεράπετρας ευχαριστούν θερμά τη Σχολή Οδηγών του κ. Βαλάντη Πιτροπάκη, τον ίδιο και τους συνεργάτες του, για την ενημέρωση που πραγματοποίησαν στο σχολείο μας στις 14/1/20 σχετικά με θέματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής καθώς και πληροφορίες σχετικές με απόκτηση και ανανέωση διπλωμάτων οδήγησης.

Την ενημέρωση παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές και ακολούθησε συζήτηση για τα θέματα αυτά.