Στο «στόχαστρο« οι λογαριασμοί 2.027 φορολογούμενων

11:02 π.μ. - Κυριακή, 29 Απριλίου 2018
11:04 π.μ. - Κυρ, 29/02/2018
Image: Στο «στόχαστρο« οι λογαριασμοί 2.027 φορολογούμενων

Σαρωτικούς ελέγχους ξεκινάει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Στο στόχαστρο των αρχών μπαίνουν 2.027 υποθέσεις φυσικών προσώπων για το έτος 2018. Κι αυτό γιατί αναδείχθηκαν και επιλέχθηκαν προς έλεγχο από το «ειδικό λογισμικό ελέγχου προσαύξησης περιουσίας» που «τρέχει« στην Ανεξάρτητη Αρχήν Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τον Μάιο του 2017.
 
Σύμφωνα με το taxheaven, με βάση τα πρώτα αποτελέσματα του λογισμικού το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. κατάφερε να ολοκληρώσει 953 υποθέσεις το έτος 2017, έναντι 252 του έτους
2016.
 
Μέσω του Λογισμικού, αντλούνται τα πρωτογενή δεδομένα που απέστειλαν τα πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής και αφορούν στο σύνολο των χρηματοοικονομικών προϊόντων και των διενεργηθέντων σε αυτά αναλυτικών κινήσεων , τα δηλωθέντα εισοδήματα του εκάστοτε ελεγχόμενου καθώς και αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων (τραπεζικών και φορολογικών) με την εκτίμηση πρωτογενών καταθέσεων, μέσω της χρήσης μηχανογραφικών ελεγκτικών εντολών, για κάθε φορολογικό έτος και το άθροισμα του συνόλου των δηλωθέντων πραγματικών εισοδημάτων/εσόδων (φορολογητέων, αυτοτελώς φορολογημένων και αφορολόγητων) στα υπό έρευνα έτη.
 
Υπενθυμίζεται ότι, δεν υπολογίζονται ως πρωτογενείς καταθέσεις οι αντιλογισμοί, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών του ελεγχόμενου, οι ανανεώσεις τραπεζικών και χρηματιστηριακών προϊόντων (Repos, αμοιβαία κεφάλαια, προθεσμιακές καταθέσεις), διάφορες συμψηφιστικές κινήσεις κ.α., καθώς δεν συνιστούν νεοεισερχόμενο χρήμα στους λογαριασμούς του.
 
 
in.gr