Στο ΚΗΦΗ Ιεράπετρας παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων με άνοια ή κινητικά προβλήματα

8:24 π.μ. - Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016
08:12 π.μ. - Τρί, 20/24/2016
Image: Στο ΚΗΦΗ Ιεράπετρας παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων με άνοια ή κινητικά προβλήματα

Ανακοίνωση

Από το ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α  του Δήμου Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι συνεχίζονται έως και τις 23 Δεκεμβρίου 2016 οι εγγραφές στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Ιεράπετρας.
 
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγράψουν ηλικιωμένα μέλη των οικογενειών τους στη δομή να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έως και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016.
 
Δικαίωμα  συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν  ηλικιωμένοι (άνδρες και γυναίκες), μη δυνάμενοι να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κτλ), που κατοικούν στα όρια του Δήμου Ιεράπετρας. Ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετούμενων ανέρχεται στα 18 άτομα.
 
Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο χώρο του Κ.Η.Φ.Η. υποστηρίζονται από νοσηλευτή, κοινωνικό φροντιστή, βοηθητικό προσωπικό και αφορούν την οργανωμένη και εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική και νοσηλευτική ημερήσια φροντίδα με έμφαση στα προβλήματα μνήμης και με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του ωφελουμένου ατόμου
 
Η ημερήσια φιλοξενία στο Κ.Η.Φ.Η. είναι δωρεάν και πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα  έως και Παρασκευή 7:00 – 15:30 στο χώρο του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιώμενων του Δήμου Ιεράπετρα στην οδό Πλουμίδη 47.
 
Για αιτήσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΗΦΗ ή στα Γραφεία της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α (Δ/νση: Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος τηλ:2842340380), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται στο  Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ιεράπετρας (Πλουμίδου 47, τηλ:28420 89926, αρμόδια υπάλληλος: Χαραλαμπάκη Μαριάννα ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον άμεσα ωφελούμενο ή το φροντιστή του ηλικιωμένου, καταθέτοντας πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά, που  αποδεικνύουν το οικογενειακό εισόδημα, την οικογενειακή και εργασιακή τους κατάσταση, καθώς και την κατάσταση υγείας των άμεσα ωφελούμενων.
 
 
 
Για την εγγραφή υποβάλλονται:
 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ η οποία χορηγείται από το Κ.Η.Φ.Η. της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ και τα Κ.Ε.Π Ιεράπετρας και Μακρύ Γιαλού ή λαμβάνεται από τον δημοτικό ιστοχώρο διοικητικής ενημέρωσης http://www.ierapetra.gov.gr/
 
Πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά που αποτυπώνουν την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και κατάσταση υγείας του ηλικιωμένου.
 
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, ακολουθείται η λήψη σύντομου ατομικού ιστορικού από το επιστημονικό προσωπικό της δομής. Η τελική επιλογή γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία προκαθορίζονται στην σχετική πρόσκληση (αριθμ.2499/10-6-2016)  της Περιφέρειας Κρήτης. Από τη διαδικασία μοριοδότησης προκύπτει λίστα κατάταξης των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας και επιλέγονται τα άτομα έως τη συμπλήρωση του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων
 
 
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά (πρόσθετα της αίτησης):
 
Για τον ηλικιωμένο:
 
– Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι Έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.
 
– Γνωμάτευση Θεράποντος Ιατρού σχετικά με την κατάσταση υγείας του ατόμου(πλήρως, μερικώς, ή μη αυτοεξυπηρετούμενος κινητικά-νοητικά – ψυχικά) και όπου απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
 
– Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2015(δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2015 έως 31/12/2015)
 
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 
– Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 σύμφωνα με την οποία το άτομο δεν λαμβάνει και δεν προτίθεται να λάβει υπηρεσίες από άλλη δομή.