Στην Πορτογαλία το 1ο ΓΕΛ Ιεράπετρας

10:03 π.μ. - Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018
10:04 π.μ. - Τετ, 18/03/2018
Image: Στην Πορτογαλία το 1ο ΓΕΛ Ιεράπετρας

Ως συντονιστής στο πρόγραμμα Erasmus+ στη Δράση ΚΑ2/ «Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών»

Στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στη πόλη Φάρο αλλά και Λισαβόνα θα ταξιδέψει το 1ο ΓΕΛ Ιεράπετρας ως συντονιστής στο πρόγραμμα Erasmus+ στη Δράση ΚΑ2/ «Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών» με τίτλο «Life & Job Skills for Successful»(LJSSE) μαζί με 5 χώρες Ιταλία, Κύπρος, Ισπανία(Τενερίφη-Κανάρια Νησιά), Πορτογαλία και Αυστρία θα πραγματοποιήσουν τη Τρίτη  διεθνική τους συνάντηση στη Πορτογαλία.
Ο κύριος στόχος του σχεδίου  «Δεξιότητες ζωής και εργασίας για επιτυχημένους Ευρωπαίους» είναι η δημιουργία μιας συμμαχίας γνώσης η οποία θα μας επιτρέψει να μοιραστούμε τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της ανάπτυξης και βελτίωσης των δεξιοτήτων και των βασικών προσωπικών ικανοτήτων των μαθητών μας όπως: Ευαισθητοποίηση, ευελιξία - προσαρμοστικότητα, αποτελεσματικότητα, τάξη προσανατολισμού των αποτελεσμάτων - επιμέλεια / προσοχή στη λεπτομέρεια, συνεταιρισμός δημιουργικότητας / καινοτομίας , προθυμία - διάθεση, αποφασιστικότητα συνεκτικότητα - συνείδηση, υπευθυνότητα - επαγγελματισμός θετικό πνεύμα, αισιοδοξία - ενθουσιασμός, διαπροσωπική ευαισθησία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βοήθεια των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 
Η ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, η επιτυχημένη κοινωνική ενσωμάτωση και οι δεξιότητες ζωής θα εξασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση από τη ζωή του σχολείου σε πραγματικές καταστάσεις ζωής. Το πρόγραμμα Erasmus+(LJSSE)   προσφέρει  ευκαιρίες για πολύπλευρες εμπειρίες μεταβιβάζοντας στους μαθητές  συναισθήματα αυτοεκτίμησης, αυτοεπιβεβαίωσης, εξωτερίκευσης συναισθημάτων και δεξιότητες, οι οποίες μπορούν να αποκτηθούν μέσω της ενεργούς συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης, με τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος το οποίο δημιουργεί κίνητρα για ανακάλυψη, πειραματισμό, συνεργασία, επικοινωνία, αλληλεπίδραση.
 
Ταυτόχρονα, οι καθηγητές έχουμε το καθήκον να προσεγγίσουμε τη σχολική εκπαίδευση σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη τεχνολογικά βασισμένη αγορά, έτσι ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν  συνείδηση της τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την εξεύρεση απασχόλησης σε τομείς που ενδέχεται να έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση
Το σχέδιο στοχεύει  στην απόκτηση  απαραίτητων δεξιοτήτων όπου θα εξασφαλίσουν την απασχόλησή τους το συντομότερο δυνατό μετά την αποφοίτησή τους.  Δεξιότητες ζωής που είναι απαραίτητες για να υπερέχουν στα πανεπιστήμια και  όπου θα τους  βοηθήσουν μακροπρόθεσμα να αποφύγουν την μακρόχρονη εξαίρεσή τους από την αγορά εργασίας. Είναι επίσης απαραίτητο να αντιμετωπίσουν  τις απρόβλεπτες αλλαγές και να γίνουν ευτυχισμένοι εργαζόμενοι καθ 'όλη τη διάρκεια της ενεργού ζωής τους.
Οι δραστηριότητες που αποτελούν τον πυρήνα αυτού του έργου  κινούνται μέσα στα πλαίσια ενός "πολιτισμικού εμπλουτισμού" θα λέγαμε, ο οποίος προκύπτει μέσα από την ελεύθερη και ισότιμη συνάντηση και τις πολιτισμικές ανταλλαγές μαθητών και καθηγητών διαφορετικής εθνοπολιτισμικής προέλευσης. Στην ανάπτυξη ανοικτών και καινοτόμων πρακτικών διδασκαλίας και εκμάθησης, καθώς και στην ανταλλαγή νέων αποτελεσματικών παιδαγωγικών μεθόδων που περιλαμβάνουν τη χρήση των ΤΠΕ ως ουσιαστικού οχήματος προς υλοποίηση.
Ταυτόχρονα, το σχέδιο λειτουργεί με  διαμορφωτικό χαρακτήρα και σε βιωματική βάση,  οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες, επικοινωνούν τα βιώματά τους, επεξεργάζονται από κοινού τις αντιδράσεις τους, θέτουν τους δικούς τους στόχους, εκφράζονται και δημιουργούν. Παράλληλα το πρόγραμμα επικεντρώνεται χρησιμοποιώντας καινοτόμα διδακτικά υλικά, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις υποσχέσεις στις δεξιότητες εκμάθησης ξένων γλωσσών. 
Στο τέλος της εβδομάδας θα ταξιδέψουν στην πόλη Φάρο της Πορτογαλίας προκειμένου να συντονίσουν το πρόγραμμα οι εκπαιδευτικοί Ξυλούρη Ελένη, Πουλής Γεώργιος, Δρετάκη Δέσποινα και Χαρίτου Αμαλία συνοδεύοντας και μαθητές.
Μπορείτε να επιστεφτείτε και να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες του προγράμματος μας στην ιστοσελίδα και στο ιστολόγιο παρακάτω.
 
 
                                                                                                                                                            
  Η Παιδαγωγική ομάδα Erasmus+ 1ου Λυκείου Ιεράπετρας