Σοβαρές καθυστερήσεις και αστοχίες στο έργο για την πρόσβαση στο Σελάκανο

8:21 π.μ. - Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021
08:11 π.μ. - Δευ, 15/21/2021
Image: Σοβαρές καθυστερήσεις και αστοχίες στο έργο για την πρόσβαση στο Σελάκανο

Ο Εμμανουήλ Δασκαλάκης, πρόεδρος του Λαογραφικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Σελακάνου, στον Ηχώ 99,8

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας στη συνεδρίαση της 10-11-2021 ψήφησε την 2η παράταση του έργου ¨Βελτίωση Πρόσβασης στο Σελάκανο ¨ με 14 θετικές και δύο λευκές ψήφους.

Στην συνεδρίαση αυτή αποκαλύφθηκε η έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών του Δήμου με την Δημοτική Αρχή και τον εργολάβο, η άγνοια των καθ ΄ύλην Αντιδημάρχων για την εξέλιξη του έργου και το χειρισμό της αιτούμενης από τον εργολάβο 2ης παράτασης και γενικότερα η αδιαφορία της Δημοτικής αρχής για το πολύπαθο Σελάκανο. Συγκεκριμένα:

Ο εργολάβος με την από 28-5-2021 αίτησή του (αρ. πρωτ. 6054/28-5-2021) ζητά δίμηνη παράταση λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή εκτέλεσης του έργου.

Η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιεράπετρας στην εισηγητική της έκθεση αναφέρει ως σκοπιμότητα χορήγησης 2ης παράτασης εργασιών διάρκειας 150 ημερών την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στην συναφθείσα σύμβαση.

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας κλήθηκε να εγκρίνει παράταση εργασιών ενός έργου μεγαλύτερη ως προς το χρόνο και διαφορετική ως προς το λόγο που ζήτησε ο εργολάβος και μάλιστα εκ των υστέρων αφού το αίτημα του εργολάβου συζητήθηκε 4 ½ μήνες μετά την υποβολή του.

Την τιμή του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στην προκειμένη περίπτωση διέσωσε δημοτικός σύμβουλος από την μειοψηφία, ο οποίος με καίριες παρεμβάσεις ανέδειξε την ανακολουθία των διαδικασιών για την 2ή παράταση του έργου, την ελλειμματική εποπτεία του έργου αφού κανένας υπεύθυνος δεν γνώριζε το είδος και το κόστος των συμπληρωματικών εργασιών , τις κακοτεχνίες του έργου και την δυσαρέσκεια των κατοίκων του Σελακάνου σε ότι αφορά την ποιότητα υλοποίησης του υπόψιν έργου.

Τραγικό πρόσωπο στη συζήτηση του θέματος ο εισηγητής της πλειοψηφίας Αντιδήμαρχος κος Ασπραδάκης ο οποίος στην δευτερολογία του ομολόγησε ότι δεν γνωρίζει για ποιο λόγο υπήρξε η καθυστέρηση του έργου και δήλωσε ¨ θα το δούμε με την υπηρεσία¨ ενώ επιφυλάχτηκε να απαντήσει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τις αναγκαίες συμπληρωματικές εργασίες.

Θύματα, της όλης διαδικασίας, είναι οι κάτοικοι του Σελακάνου οι οποίοι σε συντονισμό με τον μελισσοκομικό κόσμο της Κρήτης διεκδίκησαν και πέτυχαν την χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Κρήτης προ 3 ετών και σήμερα εισπράττουν την αδιαφορία και την αδυναμία του Δήμου Ιεράπετρας να εκτελέσει ως φορέας υλοποίησης ένα έργο ποιότητας όπως αξίζει στην περιοχή τους.

Ακολουθεί συνέντευξη: