Σήμερα Πέμπτη η πρώτη συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου Μαλλών

9:05 π.μ. - Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019
09:09 π.μ. - Πέμ, 19/05/2019
Image: Σήμερα Πέμπτη η πρώτη συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου Μαλλών

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Πρόσκληση για συνεδρίαση Τοπικής Κοινότητας
Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Γραφείο της Τ.Κ. Μαλλών του Δήμου Ιεράπετρας στις 19/ 9/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα:
 
1. Τεχνική μελέτη βιολογικού
2. Αποπεράτωση δικτύου Μέσσονας - Κακοπέρατο
3. Συντήρηση δεξαμενών και δικτύων
4. Υπογειοποίση δικτύων
5 .Έργο πηγής Ρετικού
6. Μείωση κόστους και χρόνου αποκατάστασης βλαβών
7.Αποκατάσταση δικτύου Κουτσουνάρας
8. Αποκατάσταση υπερχείλισης Πέρα Βρύσης και υδροστομίου Χλιας.
9. Άμεση αντικατάσταση σωλήνας αμιάντου
 
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
Κοινότητας Μαλλών
Μαρία Βολυράκη