Σητεία: Διαδικτυακή Διάλεξη για την επέτειο των 110 χρόνων ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα

10:24 π.μ. - Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023
10:12 π.μ. - Τρί, 05/24/2023
Image: Σητεία: Διαδικτυακή Διάλεξη για την επέτειο των 110 χρόνων ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα

Την Τετάρτη 06 Δεκεμβρίου 2023 στην Στέγη "Βιτσέντζος Κορνάρος"

Εισηγητής: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ Ιστορικός, υποψήφιος Διδάκτωρ νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ερευνητικός υπότροφος της Στέγης Βιτσέντζος Κορνάρος.

Συνεργάτης του Εργαστηρίου Ιστορικής Έρευνας Νεότερων και Σύγχρονων Κοινωνιών (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

To Κρητικό Ζήτημα θα απασχολήσει με ιδιαίτερα δυναμικό τρόπο τόσο το ελληνικό κράτος όσο και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις από το τέλος του 19ου έως και τις αρχές του 20ού αιώνα. Υπήρξε ένα σύνθετο πρόβλημα με διεθνείς προεκτάσεις, αναπόσπαστα δεμένο με το περίπλοκο Ανατολικό Ζήτημα. Μεταξύ των ετών 1889-1896 σημειώνονται έντονες διεργασίες σε διάφορους τομείς που θα επηρέαζαν άμεσα την ανάπτυξη της ανατολικής Κρήτης και δη την περιοχή της Σητείας. Η επαναστατική δράση της διετίας 1897-1898, με την οποία το νησί κέρδισε την αυτονομία του υπό την προστασία των Μεγάλων Δυνάμεων, θα οδηγήσει στη μεταβατική περίοδο της Κρητικής Πολιτείας και τελικά ύστερα από την ευτυχή έκβαση των Βαλκανικών Πολέμων στην ένωση με την Ελλάδα.

Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι ιστορικός και υποψήφιος διδάκτορας νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα τη νεότερη και σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και εκκλησιαστική ιστορία, την ιστορική δημογραφία, την ιστορία των επιχειρήσεων, την ιστορία της

αρχιτεκτονικής, καθώς και την πολιτισμική μελέτη των νοοτροπιών. Έχει παρακολουθήσει τα Φροντιστήρια Ιστορικών Επιστημών «Ελληνική Παλαιογραφία» και «Νόμισμα και Ιστορία» του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (2010-2011), το Balkaneana Workshop «Digital Libraries: preserving and promoting the cultural heritage of local communities» του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2016), αλλά και το Εργαστήριο «Αρχές διατήρησης χαρτώου αρχειακού υλικού», σε συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς και των Γενικών Αρχείων του Κράτους - Κεντρική Υπηρεσία (2022). Έχει εργαστεί: ως επιστημονικός βοηθός και επικουρικό προσωπικό σε ερευνητικά προγράμματα και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως ερευνητικός υπότροφος της Στέγης Βιτσέντζος Κορνάρος, ως εξωτερικός συνεργάτης των ΓΑΚ - Τμήμα Μεσσηνίας και ως βοηθός συνεργάτης στο Ιστορικό Αρχείο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Συμμετέχει σε ομάδα εργασίας του Εργαστηρίου Ιστορικής Έρευνας Νεότερων και Σύγχρονων Κοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και του Early Career Researcher Forum του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης.

Έχει λάβει μέρος με ανακοινώσεις σε επιστημονικά Συνέδρια-Συμπόσια και έχει δημοσιεύσει ερευνητικές του εργασίες και μελέτες.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση:

  στο Facebook στη σελίδα μας

https://www.facebook.com/stegivitsentzoskornaros/

<https://www.facebook.com/stegivitsentzoskornaros?__cft__%5b0%5d=AZXQchVntfyLyjZQEZEGSqIsrVkztPcxZSHEt7Yw8F8RAXLOcd06R3zsQ54YoWjdildsbpOZAppgBs1Dl_qmn-AZOH5VJbkNDfXWqyiMdAIYvKMmwkuuje85tYDZliuCJ54&__tn__=q>

  στο Zoom όπου μπορείτε να θέσετε ζωντανά τα ερωτήματα σας, κατεβάζοντας

την εφαρμογή και ακολουθώντας το σύνδεσμο

https://us06web.zoom.us/j/85714709243

<https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fj%2F85714709243%3Ffbclid%3DIwAR37qmMO_O8RBls5NAweJny1p5qRNg2XGWg4P2puYAr8kj1-B234AoMVMkw&h=AT2v0tM1gln8lO4EsGr3GOjzZVjGR7vnYmEg8i4OO3K_OspZ0Hhw4pDIC6aSgQi_gqUILhA-ziPUnu0-M9CzYEexz8fulrPMpgcw9ExbtKtV-_4cR9kjXMZMAP2_67JUqf6BofBBh8pF5UpOEJhj&__tn__=q&c%5b0%5d=AT37bMf0mPmqiT7ipfgx9GEE1f6NcI7nYiL26ggcVfwILf-z9lUwLRcF09kUP0Tff6OCL2GKB7qk20GM4hNF4elcm-0ECrXNd3JZ7xPvob6zhS-Zsovbk0KfaxkMfs-_sF-2m2A7WBmJJ0awTZpo7sn9NZB9>

Μετά το τέλος κι εντός 1-2 εργάσιμων ημερών θα είναι διαθέσιμη και στο

κανάλι μας στο YouTube "Stegi Vitsentzos Kornaros''

https://www.youtube.com/channel/UClrAK7Y6H_QPscSDh2g-VXA

<https://www.youtube.com/channel/UClrAK7Y6H_QPscSDh2g-VXA?fbclid=IwAR2Zbs5x7vpPu_K8KyPcKNieOOToKB7rAXmB2a6GZMxL6wjXpYRN8nHNX7Q>

Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

Βιτσέντζου Κορνάρου 97,

Σητεία Κρήτης-72300

Τηλ: 2843022042 (Δευτ.-Παρ.17:00-21:00)

Web: www.vitsentzoskornaros.org <http://www.vitsentzoskornaros.org/>