Σήμερα στην Ιεράπετρα η εσπερίδα για την εξοικονόμηση νερού και λιπασμάτων

11:17 π.μ. - Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022
11:06 π.μ. - Τετ, 15/17/2022
Image: Σήμερα στην Ιεράπετρα η εσπερίδα για την εξοικονόμηση νερού και λιπασμάτων

Η εκδήλωση θα γίνει στις 18:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιεράπετρας - Στον Ηχώ99,8 ο Δημήτρης Σάββας, καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα γίνει σήμερα στην Ιεράπετρα με θέμα “Νέες τεχνολογίες για μείωση της κατανάλωσης νερού και λιπασμάτων στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες”. Η ημερίδα διοργανώνεται από το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ‘NUTRISENSE’, που χρηματοδοτείται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
 

Μιλώντας στον Ηχώ 99,8 ο κ. Δημήτρης Σάββας, καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ανέφερε ότι  θα δοθεί έμφαση  στη θρέψη και τη λίπανση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών ,  κηπευτικά και άνθη,  και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον στο πλαίσιο του  ερευνητικού  προγράμματος  ‘NUTRISENSE’ που έχει κυρίως ως  αντικείμενο, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στις υδροπονικές καλλιέργειες. Στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης νερού και λιπασμάτων παράλληλα με τις   μεγαλύτερες αποδόσεις  της καλλιέργειας  και τα υψηλότερα εισοδήματα για τον παραγωγό. Σε ένα θερμοκήπιο μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί η υδροπονία με ένα  μικρό κόστος για πρόσθετο εξοπλισμό, την  κεφαλή υδρολίπανσης,  εξοικονομώντας  από 45% με 50% των καταναλώσεων.


Ακούστε εδώ αναλυτικά τον κ. Δημήτρη Σάββα

Η πρόσκληση και το πρόγραμμα της εσπερίδας:

Το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Δήμος Ιεράπετρας σας προσκαλούν σε ημερίδα που συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιεράπετρας.
Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ‘NUTRISENSE’, που χρηματοδοτείται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Ο τίτλος της ημερίδας είναι:
“Νέες τεχνολογίες για μείωση της κατανάλωσης νερού και λιπασμάτων στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες”

Πρόγραμμα Ημερίδας

17.30 – 18.00 Εγγραφή στην ημερίδα

18.00 – 18.30 Καλωσόρισμα - χαιρετισμοί

18.30 – 19.00 www.nutrisense.online. Μία νέα εφαρμογή για την διαχείριση της θρέψης – λίπανσης και την ανακύκλωση των απορροών της υδρολίπανσης σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες Δημήτρης Σάββας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών

19.00 – 19.30 Σύγχρονες μέθοδοι και τεχνολογίες ανακύκλωσης των απορροών για την μείωση της κατανάλωσης νερού και λιπασμάτων στις υδροπονικές καλλιέργειες Γεωργία Ντάτση, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών

19.30 – 20.00 Σύγχρονος εξοπλισμός για την εφαρμογή υδρολίπανσης στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Σημερινή κατάσταση και προοπτικές, Νίκος Μουτεβελής, ALAGRO Α.Ε.

20.00 – 20.30 Περιβαλλοντικά αποτυπώματα: Τι είναι και ποια η σημασία τους για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, Θωμάς Μπαρτζάνας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών

20.30 – 21.00 Συζήτηση

21.00 – 22.00 Ελαφρύ Δείπνο

Η ημερίδα συνδιοργανώνεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Δήμο Ιεράπετρας

Η ημερίδα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στο πλαίσιο χρηματοδότησης του ερευνητικού προγράμματος NUTRISENSE.