Ρήτρα αναπροσαρμογές :Κάλεσμα Λεχουρίτη για ομαδική αγωγή από επιχειρηματίες ,αγρότες και οικιακούς καταναλωτές

11:58 π.μ. - Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022
11:07 π.μ. - Δευ, 18/58/2022
Image: Ρήτρα αναπροσαρμογές :Κάλεσμα Λεχουρίτη για ομαδική αγωγή από επιχειρηματίες ,αγρότες και οικιακούς καταναλωτές

Ο Πρόεδρος του ΙΝ.ΚΑ κ. Λεχουρίτης αποκλειστικά στον ΗΧΩ 99,8

Στην επιδότηση, για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, μέσω του Power Pass και τα έντονα παράπονα και τις αντιδράσεις των καταναλωτών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΙΝ.ΚΑ κ. Λεχουρίτης

Χαρακτηριστικά είπε «άνθρακες ο θησαυρός» τα ποσά που επιστράφηκαν στους δικαιούχους, ήταν το ελάχιστο που εκείνοι κατέβαλαν  πολλοί από τους δικαιούχους απορρίφθηκαν για διάφορους λόγους.

Υπολογίζει δε ότι θα δοθεί παράταση στους αιτούντες για το Power Pass.

Οι επιχειρήσεις δεν συμπεριλήφθηκαν στους δικαιούχους καθώς δεν προβλέφθηκαν.

Όσον αφορά την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής που θα ισχύσει από 01/08/2022 θα την δούμε όλοι μας στους λογαριασμούς που θα εκδοθούν το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Ανέφερε δε ότι η ρήτρα θα ενσωματωθεί στην τιμή της κιλοβατώρας.

Συμμετοχή στην συλλογική αγωγή έχουν όλοι, οικιακοί καταναλωτές, επιχειρήσεις, αγρότες, ιδρύματα, Δήμοι, επιμελήτρια κ.α

Κάνοντας αναφορά στις υψηλές τιμές των καυσίμων και την στρεβλή εικόνα που έχει δημιουργηθεί που ενώ οι διεθνείς τιμές πέφτουν δεν τις βλέπουμε στα πρατήρια.

Ακούστε εδώ τη συνέντευξη