Πρόσληψη προσωπικού στο Γηροκομείο Ιεράπετρας

7:15 π.μ. - Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2020
07:03 π.μ. - Πέμ, 05/15/2020
Image: Πρόσληψη προσωπικού στο Γηροκομείο Ιεράπετρας

Οι θέσεις που ζητούνται

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Φίλοι ατόμων Τρίτης Ηλικίας Ιεράπετρας», καλεί  όσους επιθυμούν να εργαστούν στις δομές φιλοξενίας του συλλόγου, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και άμεση πρόσληψη, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις παρακάτω θέσεις εργασίας.

  1. Νοσηλευτής/τρια
  2. Καθαρίστρια
  3. Υπάλληλος γραμματιακής υποστήριξης – υπάλληλος γραφείου

Πληροφορίες: κο Μιαούλη Νίκο  6978422199 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  filoigilikias2001@yahoo.com

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

       Ο Πρόεδρος                                                     Η Γενική Γραμματέας

Μιαούλης Νικόλαος                                                Σπηλιαρώτη Όλγα