Προς ρύθμιση οι οφειλές μικρών επιχειρήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία

8:59 π.μ. - Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016
08:07 π.μ. - Δευ, 11/59/2016
Image: Προς ρύθμιση οι οφειλές μικρών επιχειρήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία

Η κυβέρνηση προωθεί σχέδιο ρύθμισης των χρεών μικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ύψους 20.000 με 30.000 ευρώ

Οι οφειλέτες θα αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων, όπως το ύψος του χρέους, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δημιουργήθηκε η οφειλή αλλά και η προοπτική της επιχείρησης, σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής της Κυριακής».
Η ρύθμιση θα αξιολογείται και ενδεχομένως να επανακαθορίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διαπιστώνεται αν οι αρχικές συνθήκες εξακολουθούν να υφίστανται.
Θα ελέγχεται και για να διαπιστωθεί αν κάποιο μέρος της οφειλής δεν είναι πραγματικό ή επιβλήθηκε μέσω προσαυξήσεων χωρίς να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.