Προμήθεια νέου ακτινολογικού υπέρηχου στο Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Ιεράπετρας

2:54 μ.μ. - Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2019
02:08 μ.μ. - Πέμ, 01/54/2019
Image: Προμήθεια νέου ακτινολογικού υπέρηχου στο Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Ιεράπετρας

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Ιεράπετρας ενημερώνει τους πολίτες, ότι παρελήφθη στα τέλη Δεκεμβρίου 2018 ο νέος ακτινολογικός υπέρηχος συνολικής προϋπολογιστικής δαπάνης περίπου 25.000 ευρώ

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Ιεράπετρας ενημερώνει τους πολίτες, ότι παρελήφθη στα τέλη Δεκεμβρίου 2018 ο νέος ακτινολογικός υπέρηχος συνολικής προϋπολογιστικής δαπάνης περίπου 25.000 ευρώ. Πραγματοποιήθηκε επίσης η απαιτούμενη εκπαίδευση στους ιατρούς του ακτινολογικού και μαιευτικού – γυναικολογικού τμήματος οι οποίοι θα κάνουν χρήση του συγκεκριμένου ιατρικού εξοπλισμού. 

20190107-125510
 
Ο αναφερόμενος υπέρηχος αγοράστηκε από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Ιεράπετρας στα πλαίσια της αναβάθμισης και αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και έπειτα από βλάβη που προέκυψε στον παλιό υπέρηχο, η οποία τον κατέστησε μη λειτουργικό. Με την λειτουργία του νέου υπέρηχου ενισχύεται ακόμα περισσότερο η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου μας.
Σημειώνεται επίσης ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά την προμήθεια νέου αξονικού τομογράφου 16 τομών που εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Υγείας.
Η προσπάθεια για την άμεση και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας του Νοσοκομείου μας συνεχίζεται απρόσκοπτα προς όφελος των πολιτών.
 
Ο Αναπληρωτής Διοικητής
Γεώργιος Αρακαδάκης