Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 1.666 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία

2:23 μ.μ. - Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016
02:12 μ.μ. - Παρ, 30/23/2016
Image: Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 1.666 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία

Οι προσλήψεις στην Κρήτη

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Δείτε τις θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της προκήρυξης.