Προκήρυξη για χορήγηση νέων αδειών λαϊκών αγορών σε Ιεράπετρα και Σητεία

10:45 π.μ. - Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
10:05 π.μ. - Παρ, 24/45/2024
Image: Προκήρυξη για χορήγηση νέων αδειών λαϊκών αγορών σε Ιεράπετρα και Σητεία

Ενημερώνει η Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει, ότι,  εκδόθηκε η αριθμ. Πρωτ. 174300/23.5.2024  προκήρυξη για χορήγηση 38 (τριάντα οκτώ) νέων αδειών  επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου (λαϊκών αγορών)  με θέσεις δραστηριοποίησης σε λαϊκές αγορές των Δήμων Ρεθύμνου, Χανίων, Ιεράπετρας και Σητείας της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με αρ. 13-16 Ν. 4849/2021 ( ΑΔΑ: 9Μ6Φ7ΛΚ-ΝΛ4 ) και η αριθμ. Πρωτ.174365/23.5.2024.

Συγκεκριμένα:

α) 166 νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου (Λαϊκές Αγορές) με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης πωλητών   στις Λαϊκές Αγορές των Δήμων Ιεράπετρας, Σητείας, Ρεθύμνου, Χανίων   και

β) 52 θέσεων-δραστηριοποίησης υφιστάμενων αδειούχων παραγωγών πωλητών   στις Λαϊκές Αγορές των Δήμων Ιεράπετρας, Σητείας, Ρεθύμνου, Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης του Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»  (ΑΔΑ:66Θ47ΛΚ-Ο12) .

Και οι δύο προκηρύξεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης ( www.crete.gov.gr/laikes www.crete.gov.gr/emporio) και στο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά ( www.openmarket.mindev.gov.gr) . Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά  στο ανωτέρω Πληροφοριακό Σύστημα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 3.6.2024 (ώρα 7:00 π.μ.) έως 17.7.2024 ( ώρα 23:59)

Για κάθε πληροφορία ή απορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, που βρίσκεται στη Μάρκου Μουσούρου 15, 71201 Ηράκλειο τηλ. 2813410287, m.christodoulaki@crete.gov.gr  και στα τμήματα Εμπορίου των Δ/νσεων Ανάπτυξης ΠΕ Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Λασιθίου , δ/νση Τέρμα Πολυτεχνείου τ.κ. 72100,  rpapadopoulou@crete.gov.grekoutoulaki@crete.gov.gr,  τηλ 2841340564,2841340565