Προγραμματισμός προσλήψεων στην ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α

7:30 μ.μ. - Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017
07:03 μ.μ. - Πέμ, 23/30/2017
Image: Προγραμματισμός προσλήψεων στην ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α

Το Δ.Σ. της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. του Δήμου Ιεράπετρας θα συνεδριάσει αύριο στη 1.30 μ.μ. στα γραφεία της με τα εξής θέματα:

– Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το 2017 με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου
 
– Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το 2017 στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
 
– Ανάγκη μετεγκατάστασης του ΚΔΑΠ/ ΜΕΑ
 
– Δωρεά παραχώρηση ακινήτου οικοπέδου 132 τ.μ. του Παλαιού Σχεδίου Πόλεως στον Δήμο Ιεράπετρας.
 
Σχετική πρόσκληση απηύθυνε ο Πρόεδρος κ. Εμμ. Φραγκούλης.