Προβλήματα στη λειτουργία του ΠΑΓΝΗ -νοσοκομείου αναφοράς- λόγω ανυπαρξίας μηχανήματος μοριακού ελέγχου SARS-CoV-2

10:18 π.μ. - Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020
10:09 π.μ. - Παρ, 04/18/2020
Image: Προβλήματα στη λειτουργία του ΠΑΓΝΗ -νοσοκομείου αναφοράς- λόγω ανυπαρξίας μηχανήματος μοριακού ελέγχου SARS-CoV-2

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας από βουλευτές του ΚΚΕ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Για τα προβλήματα στη λειτουργία του ΠΑΓΝΗ -νοσοκομείου αναφοράς- λόγω ανυπαρξίας μηχανήματος μοριακού ελέγχου SARS-CoV-2.

Μολονότι η ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων SARS-CoV-2 επιβάλλει την άμεση ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας με προσωπικό, υγειονομικό υλικό και εξοπλισμό, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις τρέχουσες και έκτακτες ανάγκες, το ΠΑΓΝ Ηρακλείου, αν και αποτελεί νοσοκομείο αναφοράς, αδυνατεί να ανταποκριθεί στον ρόλο του και να κάνει μοριακό έλεγχο για SARS-CoV-2, λόγω έλλειψης εξοπλισμού.

Ειδικότερα, το παράδοξο γεγονός, νοσοκομείο αναφοράς να μην κάνει μοριακό έλεγχο για SARS-CoV-2 και να πληρώνει γι’ αυτό άλλους δημόσιους φορείς, οφείλεται στην ελλιπή στελέχωση, τις ελλείψεις εξοπλισμού και την ανυπαρξία μηχανήματος μοριακού ελέγχου SARS-CoV-2 στο ιολογικό εργαστήριο του ΠΑΓΝΗ.

Ως συνέπεια των παραπάνω δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα, αφού το Νοσοκομείο όχι μόνο πληρώνει άλλους δημόσιους φορείς για τον μοριακό έλεγχο για SARS-CoV-2 (έχει συναφθεί σύμβαση του ΠΑΓΝΗ με εργαστήριο του πανεπιστημίου Κρήτης), αλλά συνάμα πληρώνει και αρκετές χιλιάδες ευρώ σε ιδιωτική εταιρία για τη μεταφορά. Ακόμη, διευκολύνεται το να αξιοποιείται για κερδοσκοπία από τους επιχειρηματικούς ομίλους στην Υγεία και η επιδημία, με τα διαγνωστικά τεστ. Επιπλέον, το Νοσοκομείο μετέφερε στο ιολογικό εργαστήριο του Πανεπιστήμιου τους 3 επικουρικούς εργαζομένους, τους οποίους προσέλαβε για τον σκοπό λειτουργίας του εργαστηρίου.

Είναι ξεκάθαρο ότι η εγκατάσταση και λειτουργία μηχανήματος μοριακού ελέγχου για SARS-CoV-2 αποτελεί αναγκαιότητα όχι μόνο για τις σημερινές κρίσιμες συνθήκες, αλλά και για μελλοντική χρήση. Η έλλειψη αυτή μαζί με τα οξυμένα προβλήματα, που διαχρονικά αντι-μετωπίζει το νοσοκομείο, αποδεικνύουν ότι παρά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς περί «θωράκισης του ΕΣΥ», η πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά, ασθενείς και εργαζό-μενοι, είναι ότι οι δημόσιες μονάδες υγείας και, πρώτα από όλα, τα νοσοκομεία αναφοράς αδυνατούν να αντιμετωπίσουν πιθανή μαζική εξάπλωση της επιδημίας, λόγω της διαχρονικά εφαρμοζόμενης πολιτικής ενίσχυσης, από όλες τις κυβερνήσεις, των επιχειρηματικών ομίλων στην Υγεία και τη λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η Κυβέρνηση ώστε :

Να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει μηχάνημα μοριακού ελέγχου για SARS-CoV-2 στο ιολογικό εργαστήριο του ΠΑΓΝΗ με επείγουσες διαδικασίες, ώστε να επιτελέσει τον ρόλο του ως νοσοκομείο αναφοράς.

Να εξασφαλισθεί, με κεντρική προμήθεια, πλήρης επάρκεια σε υγειονομικό υλικό, με προτεραιότητα στα Μέσα Ατομικής Προστασίας.

Να εξασφαλισθεί η πλήρης και επαρκής κρατική χρηματοδότηση του ΠΑΓΝΗ, να ενισχυθεί άμεσα το νοσοκομείο με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού από τον κρατικό προϋπολογισμό, με επείγουσες διαδικασίες. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις.

Οι Βουλευτές

Συντυχάκης Μανώλης

Κομνηνάκα Μαρία

Μανωλάκου Διαμάντω