Πρεμιέρα σήμερα για τον νέο γύρο επιστρεπτέας προκαταβολής

2:48 μ.μ. - Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020
02:06 μ.μ. - Δευ, 15/48/2020
Image: Πρεμιέρα σήμερα για τον νέο γύρο επιστρεπτέας προκαταβολής

Ανοίγει σήμερα ο νέος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής στον οποίο μπορούν να ενταχθούν και να λάβουν χαμηλότοκα κρατικά δάνεια περισσότερες επιχειρήσεις

Ανοίγει σήμερα ο νέος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής στον οποίο μπορούν να ενταχθούν και να λάβουν χαμηλότοκα κρατικά δάνεια περισσότερες επιχειρήσεις καθώς δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν και οι ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό αλλά διαθέτουν ταμειακή μηχανή. 

Οι πληττόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση έως τις 22 Ιουνίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, ενώ η πληρωμή των ποσών στους δικαιούχους θα γίνει στις αρχές Ιούλιου.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, αίτηση έχουν δικαίωμα να υποβάλουν επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό και συγκεκριμένα οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως.

Εξαιρούνται οι εξής: 

  1. Ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανέναν εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιουνίου 2020, οι οποίες δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή.
  2. Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 1.000 εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιουνίου 2020.
  3. Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

cnn.gr