Πλαστικά Κρήτης: Δωρεές για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού στα νοσοκομεία της Κρήτης

7:57 μ.μ. - Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020
07:03 μ.μ. - Δευ, 30/57/2020
Image: Πλαστικά Κρήτης: Δωρεές για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού στα νοσοκομεία της Κρήτης

450.000 € σε δωρεές στα νοσοκομεία του Ηρακλείου για ιατρικό εξοπλισμό, στην Περιφέρεια Κρήτης για υγειονομικό υλικό, καθώς και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για ειδικό εξοπλισμό.

Την αγορά ιδίων μετοχών προκειμένου να διατεθούν στους εργαζόμενους αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της "Πλαστικά Κρήτης", εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο να υλοποιήσει την αγορά και διάθεσή τους.

Η διάρκεια της αγοράς ιδίων μετοχών ορίστηκε σε 2 έτη, ο αριθμός μετοχών σε έως 100.000 τεμάχια και το εύρος τιμής από 5 έως 15 €/μετοχή.

Στη συνέχεια ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μιχάλης Λεμπιδάκης ενημέρωσε τη Συνέλευση ότι η πορεία των εργασιών του ομίλου το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, με αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 8%.

Η λειτουργία του εργοστασίου στην Κίνα συνεχίστηκε καθ’ όλη την περίοδο χάρη στην επαγγελματική διαχείριση της κρίσης από τη διεύθυνση και τα στελέχη της θυγατρικής μας. Οσον αφορά το δεύτερο τρίμηνο, αναμένεται κάποια κάμψη των πωλήσεων του ομίλου λόγω των επιπτώσεων του COVID-19 και των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία των εργαζόμενων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μανόλης Λεμπιδάκης ενημέρωσε τη Συνέλευση ότι στα πλαίσια ενίσχυσης της εθνικής προσπάθειας στις δύσκολες σημερινές συγκυρίες θα διατεθεί ποσό 450.000 € σε δωρεές στα νοσοκομεία του Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ & Βενιζέλειο) για ιατρικό εξοπλισμό, στην Περιφέρεια Κρήτης για υγειονομικό υλικό, καθώς και στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας για ειδικό εξοπλισμό.

Επίσης, στα πλαίσια των 50 χρόνων από την ίδρυση της εταιρίας, θα διατεθεί ως έκτακτη αμοιβή το ποσό του 1.000.000 € στους εργαζόμενους της μητρικής εταιρίας (μέρος του οποίου με δωρεάν μετοχές) και 1.000.000€ στους εργαζόμενους των θυγατρικών εταιριών.

Capita.gr