Περιοδεία της Λαϊκής Συσπείρωσης Ιεράπετρας στο ΚΑΠΗ και στο ΚΗΦΗ

10:04 π.μ. - Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023
10:09 π.μ. - Δευ, 25/04/2023
Image: Περιοδεία της Λαϊκής Συσπείρωσης Ιεράπετρας στο ΚΑΠΗ και στο ΚΗΦΗ

Περιοδεία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22/09 στο ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ του Δήμου Ιεράπετρας από την Λαϊκή Συσπείρωση με επικεφαλής την Κοτσιφάκη Μαρία υπ. Δήμαρχο Δήμου Ιεράπετρας

Περιοδεία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22/09 στο ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ του Δήμου Ιεράπετρας από την Λαϊκή Συσπείρωση με επικεφαλής την Κοτσιφάκη Μαρία υπ. Δήμαρχο Δήμου Ιεράπετρας και πήραν μέρος οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Νίκος Κυφωνίδης, Μιχάλης Μπλαζαντωνάκης Γιώργος Σπηλιαρώτης, Γιάννης Παρσωτάκης.

Η συζήτηση με τους ωφελούμενους των ΚΑΠΗ και των ΚΗΦΗ ανέδειξε τα προβλήματα που οι ίδιοι αντιμετωπίζουν και εξέφρασαν τις ανάγκες τους αναφορικά με τις παροχές των υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά το ΚΑΠΗ, οι ωφελούμενοι εστίασαν στο κτηριακό το οποίο δεν καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της δομής. Αποτελείται από μία μόνο αίθουσα και μία αυλή την οποία έχουν διαμορφώσει οι ωφελούμενοι, ωστόσο δεν υπάρχει κάποιο σκέπαστρο με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η παραμονή τους σε αυτό ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αναφέρθηκε ότι οι ίδιοι έχουν αιτηθεί επανειλημμένα στον Δήμο την τοποθέτηση μίας ομπρέλας, ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα. Αναδείχτηκε ότι στο ΚΑΠΗ δεν υπάρχει μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ η δομή είναι συνολικότερα υποστελεχωμένη, γεγονός που επιβαρύνει τόσο τους ίδιους τους εργαζόμενους όσο και τους ωφελούμενους. Διαπιστώθηκε η ανάγκη επίσκεψης ιατρικού προσωπικού, έστω σε μηνιαία βάση με σκοπό την συνταγογράφηση των φαρμάκων των εξυπηρετούμενων και την διεξαγωγή εξετάσεων ώστε να απαλλαγούν από το κόστος των παραπάνω υπηρεσιών, ειδικά μετά από την παραίτηση των προσωπικών ιατρών, και λόγω της ύπαρξης δυσκολίας μετακίνησής τους. Όσον αφορά στο ιατρικό προσωπικό του ΚΗΦΗ μετά το πέρας της σύμβασης του νοσηλευτή δεν προκηρύχθηκε νέα θέση. Σύμφωνα με τους ίδιους τους ωφελούμενους, το προσωπικό που υπάρχει τόσο στο ΚΑΠΗ όσο και στο ΚΗΦΗ καταβάλει προσπάθειες για την διεκπεραίωση του σκοπού των δομών, ωστόσο το έργο των νοσηλευτών παρεμποδίζεται από την υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου. Αναφέρθηκε, τέλος, ότι η ράμπα που υπήρχε στην Κάτω Παραλία για την διευκόλυνση πρόσβασης ηλικιωμένων ατόμων αλλά και ΑμεΑ δεν τοποθετήθηκε φέτος, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των ατόμων αυτών.

Το κλιμάκιο της Λαϊκής Συσπείρωσης μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι τα ΚΑΠΗ και τα ΚΗΦΗ στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και την πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, εξασφαλίζοντας την κοινωνική τους ένταξη και την μη αποκοπή από το οικογενειακό περιβάλλον το οποίο πολλές φορές δεν δύναται να φροντίσει επαρκώς τον ηλικιωμένο. Η προστασία της τρίτης ηλικίας, η χρηματοδότηση και η επαρκής στελέχωση των δομών δεν αποτελεί προτεραιότητα των κυβερνήσεων και των αρμόδιων περιφερειακών και δημοτικών αρχών. Από όλα τα παραπάνω αναδείχτηκε και η Λαϊκή Συσπείρωση συντάσσεται με την αναγκαιότητα ικανοποίησης των αναγκών των ωφελούμενων για:

Κατάλληλη διαμόρφωση των ΚΑΠΗ ώστε να αποτελούν βιώσιμους χώρους για τους ωφελούμενους και για την εξυπηρέτηση του σκοπού λειτουργίας τους.

Πλήρης στελέχωση των ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ αλλά και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό καθώς και άλλες ειδικότητες επαγγελματιών υγείας όπως προβλέπεται με στόχο την ουσιαστική παροχή υπηρεσιών και την κάλυψη αναγκών ευρύτερης μάζας δικαιούχων.

Εξασφάλιση μηνιαίας παρουσίας ιατρικού προσωπικού για την διεξαγωγή βασικών εξετάσεων και συνταγογράφησης φαρμάκων.

Διευκόλυνση πρόσβασης των ωφελούμενων του ΚΑΠΗ από και προς την οικεία τους με μέριμνα του Δήμου.

Τοποθέτηση ράμπας στην Κάτω Παραλία για την διευκόλυνση της πρόσβασης των ΑμεΑ και των ηλικιωμένων.

Το Γραφείο Τύπου

24/9/2023