Περιφέρεια και Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης εκπαιδεύουν εργαζόμενους στον τουρισμό για τον κορωνοϊό

12:14 μ.μ. - Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020
12:06 μ.μ. - Τρί, 16/14/2020
Image: Περιφέρεια και Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης εκπαιδεύουν εργαζόμενους στον τουρισμό για τον κορωνοϊό

Στόχος η εκπαίδευση πάνω 60.000 εργαζομένων στην αλυσίδα του τουρισμού – Ο Κ. Κώτσογλου εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης στον Ηχώ 99,8

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την στήριξη του τουρισμού, τη φετινή ιδιαίτερη χρονιά, συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την ενίσχυση επιχειρηματιών και εργαζομένων για το μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19. Σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ξεκίνησε  η εφαρμογή ενός πρωτοποριακού εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες χιλιάδων εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού στην Κρήτη.

Το έργο έχει ως σκοπό:

-να εφοδιάσει τους επιμορφούμενους με γνώσεις, μεθόδους και δεξιότητες για την ατομική τους προστασία και για την παροχή υπηρεσιών με υγειονομική ασφάλεια.

-να εκπαιδεύσει σε πρακτικές και ενέργειες αποτροπής της εξάπλωσης του SARS-CoV-2 για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

-να ενισχύσει την αξιοπιστία της Κρήτης ως ασφαλή και καινοτόμο Τουριστικό προορισμό.

Για την όλη προσπάθεια που στόχο έχει να εκπαιδεύσει πάνω από 60.000 ανθρώπους που εμπλέκονται στην αλυσίδα του τουρισμού  μίλησε στον Ηχώ 99,8 ο κ. Κ. Κώτσογλου εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης.

H εκπαίδευση υλοποιείται  εξ αποστάσεως, διαμέσου διαδικτυακής πλατφόρμας-on line που μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας  Κρήτης : https://www.crete.gov.gr/covid19/

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος θα εξεταστεί μέσω της πλατφόρμας (multiple choice ερωτήσεις), ώστε να λάβει  πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης.