Παρανομούν οι τράπεζες όταν μεταβιβάζουν προσωπικά δεδομένα καταναλωτών σε funds

12:45 π.μ. - Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018
12:03 π.μ. - Τρί, 27/45/2018
Image: Παρανομούν οι τράπεζες όταν μεταβιβάζουν προσωπικά δεδομένα καταναλωτών σε funds

Ανακοίνωση από το Ε.Π.Κ.Κρήτης

Τις τελευταίες μέρες, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, έχει δεχτεί αρκετές καταγγελίες από μέλη της, ενταγμένα στο ν. 3869?2010 (Κατσέλη-Σταθάκη) με προσωρινή Διαταγή , ή ακόμα και με απόφαση Ειρηνοδικείου, ότι λαμβάνουν από τις τράπεζες, απλές ενημερωτικές επιστολές με το ταχυδρομείο , ότι τα δάνεια τους πωλήθηκαν σε funds, αλλά και χειρότερα, ότι έχουν μεταβιβαστεί τα προσωπικά τους δεδομένα!!!
 
Συγκεκριμένα στις επιστολές τους , οι τράπεζες αναφέρουν:
«Με την παρούσα επιστολή ,σας γνωρίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από την τράπεζα και συνδέονται με τις απαιτήσεις της τράπεζας, θα διαβιβασθούν στην Αποκτήσασα Εταιρεία και στην Εταιρεία Διαχειρίσεως. Στο ίδιο πλαίσιο, η Εταιρεία Διαχειρίσεως ,ενδέχεται να διαβιβάσει περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε εταιρείες ενημερώσεως οφειλετών του Ν.3758/2009, σε δικηγόρους και σε δικηγορικές εταιρείες, καθώς και δικαστικούς επιμελητές και σε συμβολαιογράφους.»
 
Η΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, απευθυνόμενη προς τους καταναλωτές συστήνει:
 
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!Οι Τράπεζες παρανομούν, μεταβιβάζουν τα προσωπικά μας δεδομένα στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (funds ),χωρίς την έγκριση των οφειλετών!!!
 
Η ΄Ένωση συμβουλεύει τι οφείλει να πράξει ο δανειολήπτης:
 
-Ασκούμε άμεσα το δικαίωμα της αντίρρησης, απαντώντας με εξώδικη δήλωση ,στην τράπεζα δηλώνοντας ότι ,δεν δεχόμαστε την διαβίβαση και την τήρηση των προσωπικών μας δεδομένων, ούτε από την Εταιρεία Απόκτησης του χρέους μας , ούτε από την Εταιρεία διαχείρισης αυτού
– Ενημερώνουμε την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας είμαστε μέλος,για καθοδήγηση και Προστασία.
 
Συμπληρωματικά ,΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, για την ασφάλεια των καταναλωτών αναφέρει:
Όπως προβλέπει ο νόμος 4354/2015, τα «κόκκινα» δάνεια θα μπορούν να πωλούνται υπό την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης και ο εγγυητής έχουν προσκληθεί με εξώδικη πρόσκληση από την τράπεζα, 12 μήνες πριν από την έναρξη της διαδικασίας πώλησης, για να διακανονίσουν τις οφειλές με βάση γραπτή πρόταση με συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδας.
 
Το Πρωτοδικείο Αθηνών στην υπ΄ αριθμ. 3428/2016 απόφασή του επισημαίνει ότι ο όρος που αναφέρεται στην έντυπη τυποποιημένη αίτηση χορήγησης δανείου ή πιστωτικής κάρτας για μεταβίβαση των οικονομικών και άλλων δεδομένων του, δεν σημαίνει ότι παρέχει στην Τράπεζα «τη ρητή συγκατάθεσή του για τη μεταβίβαση» των δυσμενών, κ.λπ. προσωπικών σε εισπρακτική εταιρεία. Για να γίνει η μεταβίβαση των δεδομένων, πρέπει πρώτα η Τράπεζα να ενημερώσει για την πρόθεσή της αυτή το δανειολήπτη ή τον κάτοχο κάρτας και αυτός να συναινέσει για τη μεταβίβασή τους. Στη συνέχεια η εισπρακτική εταιρεία οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το δανειολήπτη ότι προτίθεται να κάνει χρήση των δεδομένων του και για το σκοπό που θα τα χρησιμοποιήσει.