Όχι στα 48.000 φωτοβολταϊκά πάνελ στη Χαλέπα Καβουσίου

9:32 π.μ. - Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022
09:06 π.μ. - Τετ, 22/32/2022
Image: Όχι στα 48.000 φωτοβολταϊκά πάνελ στη Χαλέπα Καβουσίου

Γνωμοδότησε αρνητικά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η Τοπική Κοινότητα Καβουσίου

Κατά τη συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Καβουσίου που έγινε την περασμένη Δευτέρα έβα από τα βασικά θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση ήταν η γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά Υβριδικό Σταθμό Παραγωγής Ενέργειας στη θέση Χαλέπα Καβουσίου. Η πρόεδρος κα Μαρία Χαλκιαδάκη μίλησε στον Ηχώ 99,8 λέγοντας ότι η δημιουργία του Υβριδικού χωροθετείται σε περιοχή κοντά στην είσοδο του χωριού. Προβλέπεται η εγκατάσταση 48.000 φωτοβολταϊκών πάνελ σε έκταση που είναι μεν χαρακτηρισμένη ως δασική ωστόσο υπό όρους επιτρέπεται η δημιουργία Υβριδικού. Το Τοπικό Συμβούλιο απέρριψε τη ΜΠΕ με το σκεπτικό ότι δεν μπορεί να επιτραπεί η δημιουργία Υβριδικού σε μια προστατευμένη περιοχή που έχει ενταχθεί στον Εθνικό Κατάλογο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 επισημαίνοντας οτι απορρίπτουν και κάθε άλλη παρέμβαση που θα μεταβάλλει το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής.

Η κα Χαλκιαδάκη πρόσθεσε οτι το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα ενημερωθεί και το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ακούστε εδώ την κα Χαλκιαδάκη:

-

Αναλυτικά η απόφαση:

Αριθμός Απόφασης : 16

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση Μ.Π.Ε. που αφορά Υβριδικό Σταθμό Παραγωγής Ενέργειας στη Θέση «ΧΑΛΕΠΑ»

Από το 4o πρακτικό συνεδρίασης της Κοινότητας Καβουσίου

«Το όρος Θρύπτης και την πέριξ αυτού περιοχή, έχει ενταχθεί στον Εθνικό Κατάλογο προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 [«Όρος Θρυπτής και γύρω περιοχή» (GR 4320005)]

Βασικός πόλος έλξης των τουριστών, επενδυτών και εν γένει επισκεπτών στην περιοχή μας είναι το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος.

Η δημιουργία της συγκεκριμένης επένδυσης σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών στη Παπούρα και στο Καψά, εάν αυτές πραγματοποιηθούν μπορούν να δημιουργήσουν ένα ασφυκτικό περιβάλλον σε μια προστατευόμενη περιοχή.

Όπως μπορεί να γίνει ευλόγως αντιληπτό, η παρέμβαση που προτείνετε στην περιοχή μας, είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη και πρόκειται να μεταβάλει σημαντικά την φυσιογνωμία και το τοπίο της περιοχής μας.

Βασική προτεραιότητα του συμβουλίου μας είναι η προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της ενιαίας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Και μόνο η μεταβολή τις αισθητικής και του χαρακτήρα της περιοχής είναι σοβαρός λόγος για την απόρριψη της αιτήσεως του υβριδικού πάρκου..»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Σε μια προστατευμένη περιοχή που έχει ενταχθεί στον Εθνικό Κατάλογο προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 [«Όρος Θρυπτής και γύρω περιοχή» (GR 4320005)] μοναδικής φυσικής, αισθητικής και απαράμιλλου κάλους, απορρίπτουμε την προτεινόμενη και κάθε άλλη παρέμβαση που θα μεταβάλει το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής μας.

hxonews
hxonews

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Υβριδικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 24ΜW Φωτοβολταϊκό (Μονάδες ΑΠΕ) και Εγγυημένης ισχύος 12ΜW Συσσωρευτές (σύστημα αποθήκευσης), στη θέση «Χαλέπα» του Δήμου Ιεράπετρας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός θα αποτελείται από 48.000 φωτοβολταϊκά πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου τύπου HiKu5 Mono PERCCS3Y-500MS ισχύος 500W της εταιρίας Canadian Solar. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Φ/Β Πάρκου θα είναι 24MW.

Τα Φ/Β πλαίσια του σταθμού θα αναπτυχθούν σε συστοιχίες (strings) οι οποίες θα συνδέονται ανά ομάδες στους Central Inverters (Gamesa-E 1MW). Συνολικά θα εγκατασταθούν (24) είκοσι τέσσερις Central Inverters συνολικής εγκατεστημένης ενεργού ισχύος 24MW. Εν συνεχεία, θα συνδέονται και θα ανυψώνουν την τάση τους στην μέση τάση (33kV) μέσω πέντε (5) μετασχηματιστών (M/Σ) ισχύος 5MVA (Dyn11).

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τον Σταθμό θα συγκεντρώνεται μέσω υπογείων καλωδίων Μέσης Τάσης στο πίνακα του Σταθμού, όπου εν συνεχεία θα οδηγείται, είτε απευθείας στο δίκτυο μέσω του Κέντρου Ελέγχου του Σταθμού, είτε στο σύστημα αποθήκευσης του Σταθμού, ενώ θα υπάρχουν όλες οι προβλεπόμενες διακοπτικές διατάξεις και διακριτές μετρήσεις.

Ο Υβριδικός Σταθμός εκτιμάται ότι θα συνδεθεί μέσω Υπόγειας Γραμμής Μεταφοράς Μέσης Τάσης με τον Υποσταθμό Παχειάς Άμμου που βρίσκεται νότια της περιοχής ενδιαφέροντος.