ΟΣΔΕ 2021 - Χωρίς δηλώσεις το 25% των παραγωγών της Ιεράπετρας

9:06 π.μ. - Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021
09:06 π.μ. - Τετ, 23/06/2021
Image: ΟΣΔΕ 2021 - Χωρίς δηλώσεις το 25% των παραγωγών της Ιεράπετρας

Προλαβαίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου - Ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ιεράπετρας Μπάμπης Δραγασάκης στον Ηχώ 99,8

Μέχρι τέλος του μήνα θα μπορούν οι παραγωγοί να κάνουν τη δήλωση ΟΣΔΕ μετά και την άτυπη παράταση που δόθηκε, διαφορετικά με το πέρας της προθεσμίας επιβάλλονται ποινές, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Ηχώ 99,8 ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ιεράπετρας κ. Μπάμπης Δραγασάκης. Όπως τόνισε, η διαδικασία ξεκίνησε με καθυστέρηση καθώς άργησε να βγει από την κυβέρνηση η προκήρυξη για τον συνεργάτη που θα στήριζε ηλεκτρονικά το σύστημα. Παρόλο που ο χρόνος ήταν περιορισμένος , στην Ιεράπετρα, πάνω από το 75% έκανε τη δήλωση ΟΣΔΕ ωστόσο παραμένει ένα 25% που είναι ένα σημαντικό ποσοστό που αντιστοιχεί σε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό που αν δεν γίνουν οι δηλώσεις θα χαθεί. Η διαδικασία για τη δήλωση είναι πιο εύκολη πλέον και μπορεί να γίνει χωρίς φυσική παρουσία στα γραφεία της ΕΑΣ που είναι κατάλληλα οργανωμένη για την εξυπηρέτηση των παραγωγών. Απαραίτητα στοιχεία για τη δήλωση είναι ο ΑΦΜ, ο κωδικός ενεργοποίησης, το ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου και εάν υπάρχει ενοικιαστήριο αυτό να ενήμερο.

Ακούστε εδώ τον κ. Δραγασάκη:

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ

Άτυπη παράταση έως τέλος Ιουνίου χωρίς ποινές

Γραμμή ευελιξίας στη διαδικασία δηλώσεων ΟΣΔΕ έδωσαν οι διαχειριστικές αρχές προκειμένου να συνεχιστεί η υποδοχή αιτήσεων αγροτών μέχρι το τέλος του Ιουνίου, χωρίς να δοθεί όμως επίσημη παράταση.

Αυτή η άτυπη παράταση αξιοποιεί το χρονικό περιθώριο των τροποποιήσεων, προκειμένου οι αριθμοί πρωτοκόλλου που θα πάρουν οι αγρότες να αφορούν σε εμπρόθεσμες δηλώσεις.

Επί της ουσίας, τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων έχουν προβλέψει τους αριθμούς πρωτοκόλλων για τις δηλώσεις που εκκρεμούν, προκειμένου όταν αυτές οριστικοποιηθούν, να εμφανιστούν στο σύστημα ως εμπρόθεσμες και να μην υπάρξει κάποια ποινή στο ύψος των ενισχύσεων.

Έτσι, καλούνται πλέον όσοι δεν πρόλαβαν να δρομολογήσουν την υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ, να επιταχύνουν προκειμένου να προλάβουν τη νέα άτυπη καταληκτική ημερομηνία μέχρι το τέλος του μήνα.

Εφόσον όμως παρέλθει και αυτό το παράθυρο, από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η εκπρόθεσμη υποβολή:

α) της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση των ποσών κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα που ο/η κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα,

β) της αίτησης χορήγησης ή αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται/ή αυξάνουν την αξία τους το 2021 στον/την δικαιούχο.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ποινές δεν επιφέρουν καμία μείωση στον αριθμό των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο/η γεωργός, παρά μόνο στα δικαιούμενα ποσά.

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Για όποια προβλήματα αντιμετωπίζετε, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2842022248