Ορισμός επιτροπής για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ( ΚΥΡΒΕΙΑ κ.λ.π.) στη συνεδρίαση της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α

8:55 π.μ. - Τρίτη, 4 Απριλίου 2017
08:04 π.μ. - Τρί, 04/55/2017
Image: Ορισμός επιτροπής για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ( ΚΥΡΒΕΙΑ κ.λ.π.) στη συνεδρίαση της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α

Τετάρτη 5/04/2017

Σας προσκαλούμε στις  5/04/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. σε  τακτική  συνεδρίαση, στα Γραφεία του ΝΠΔΔ  «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για να συζητήσουμε τα  παρακάτω  θέματα: 
 
1. Έγκριση  εκδήλωσης  με τίτλο «κύκλος είναι η ζωή» της χορευτικής ομάδας του ΝΠΔΔ 
2. Εθελοντική προσφορά μαθημάτων στους ωφελούμενους του ΚΑΠΗ
3. Ψήφιση Πιστώσεων  
4. Ορισμός επιτροπής για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ( ΚΥΡΒΕΙΑ κ.λ.π.)
5. Εγγραφές παιδιών σε Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ
6. Λειτουργία ΚΔΑΠ κατά την περίοδο  του Πάσχα


                                                                                                  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
 
                                                                                                Φραγκούλης Εμμανουήλ