Οι υποψήφιοι για τις Ευρωεκλογές

9:23 π.μ. - Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019
09:05 π.μ. - Παρ, 24/23/2019
Image: Οι υποψήφιοι για τις Ευρωεκλογές

Αναλυτικά οι υποψήφιοι για την εκλογή των είκοσι ενός (21) μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 (25ης Μαΐου 2019 για το εξωτερικό)

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
 
Έχοντας υπόψη :
 
Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1 και 3 παρ. 8 του ν. 4255/2014 “Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 89Α’).
 
β) του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 1427/1984 «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας «(ΦΕΚ 40 Α’).
 
γ) της 2013/312/ΕΕ απόφασης της 28^ Ιουνίου 2013 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (L 181/29.6.2013) η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
δ) του π.δ. 38./2019 «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (ΦΕΚ 64 Α’).
 
Την αριθ. 65/2019 από 12 Μαΐου 2019 απόφαση του Α’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι κατά συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων, για την εκλογή των είκοσι ενός (21) μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 (25ης Μαΐου 2019 για το εξωτερικό).
3.Την ΑΠ 103908/3-5-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, με την οποία καθορίστηκαν για το Νομό Λασιθίου τα Εκλογικά Τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας του Νομού Λασιθίου για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαίου καθώς και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019
 
 
 
Γνωστοποιούμε
 
Ότι, για την εκλογή των είκοσι ενός (21) μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 (25ης Μαΐου 2019 για το εξωτερικό), ανακηρύχθηκαν οι κατωτέρω υποψήφιοι κατά συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για ολόκληρη την Επικράτεια:

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ