Οι προτάσεις για τη Χρυσή από την παράταξη "Μαζί αλλάζουμε την Ιεράπετρα"

7:29 π.μ. - Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020
07:06 π.μ. - Τετ, 24/29/2020
Image: Οι προτάσεις για τη Χρυσή από την παράταξη "Μαζί αλλάζουμε την Ιεράπετρα"

Πρόταση για συμπληρωματικές παρεμβάσεις επί του σχεδίου υπουργικής απόφασης για την διαχείριση της νήσου Χρυσής

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την επίσκεψη του υπουργού Περιβάλλοντος στην νήσο Χρυσή και ως αποτέλεσμα της συζήτησης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων που έλαβε χώρα στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, αποφασίστηκε η πίστωση χρόνου προκειμένου το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει για επιπλέoν δράσεις στην νήσο Χρυσή.

Έπειτα τούτων καταθέτουμε την παρακάτω πρόταση.

-Είμαστε σύμφωνοι με το σχέδιο της υπουργικής απόφασης όπως αυτό μας έχει κοινοποιηθεί. Σχέδιο που απορρέει από την ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ όπως αυτή είχε εκπονηθεί από το  Μουσείο Φυσικής Ιστορίας μετά από σχετική ανάθεση από τον δήμο Ιεράπετρας.

-Ήμαστε απόλυτα σύμφωνοι με την πρόταση του δημάρχου Ιεράπετρας(πλάνο δράσεων για την νήσο Χρυσή) όπως αυτή έχει αποσταλεί (10-06-2020) στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, με την παράκληση να διευκρινιστεί λεπτομερώς η παράγραφος 3΄.

-Ταυτόχρονα όμως προκύπτει η ανάγκη επιπλέον παρεμβάσεων οι οποίες δεν προβλέπονται στο υπουργικό σχέδιο απόφασης, ούτε και στην σχετική πρόταση (υπόμνημα ) του δημάρχου Ιεράπετρας.

Προτείνουμε:

1ον Την κατασκευή και τοποθέτηση στην νήσο χρυσή σκιάστρου για την σκίαση των επισκεπτών κατά την επιβίβαση - αποβίβαση από το νησί, όπως αυτό περιγράφεται στη πρόταση της διεύθυνση δασών (20-6-2017) όπου για τον σχεδιασμό του είχε υπάρξει συνεργασία της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου μας.

2ον Να προβλεφθεί χώρος για την οργάνωση δασικής αναψυχής περιορισμένων θέσεων και η κατασκευή μελλοντικά ξύλινου δασικού χωριού για την εξυπηρέτηση των συνεργείων των ερευνητών, των επισκεπτών και των διαμενόντων στο νησί. (Δασικοί φύλακες και άλλοι)

3ον Την εγκατάσταση και στις δυο παραλίες του νησιού, ξύλινων οικίσκων 100 τετραγωνικά μέτρα έκαστος, μαζί με τους βοηθητικούς χώρους, για την εγκατάσταση δασικών αναψυκτήριων, όπως αυτό περιγράφεται στη πρόταση της διεύθυνση δασών (20-6-2017) όπου για τον σχεδιασμό τους είχε υπάρξει συνεργασία της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου μας.

4ον Την τοποθέτηση 6 συνολικά ξύλινων αποδυτηρίων για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών όπως αυτά περιγράφονται στην πρόταση της διεύθυνση δασών.

5ον Παρέχουμε την σύμφωνη γνώμη μας για την κατασκευή προβλήτα για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών όπως αυτή θα μελετηθεί από το νομικό πρόσωπο, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δήμου Ιεράπετρας.

6ον Προτείνουμε στο άρθρο 9 του σχεδίου της Υπουργικής απόφασης για την σύσταση της επιτροπής εφαρμογής του σχεδίου, την συμμετοχή στο εδάφιο ε, ένα μέλος από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λασιθίου ΚΠΕ με τον αναπληρωτή του και ένα μέλος από τον κυνηγετικό σύλλογο Ιεράπετρας με τον αναπληρωτή του.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να έχουν την σύμφωνη γνώμη των ειδικών επιστημόνων κατά την διάρκεια του σχεδιασμού και της υλοποίησης τους.

Με εκτίμηση,

Για την δημοτική παράταξη «Μαζί Αλλάζουμε την Ιεράπετρα».

Οι δημοτικοί σύμβουλοι:

Μεραμβελλιωτάκης Νίκος 

Σαρρής Παναγιώτης

Χατζάκης Σταύρος 

Ο Επικεφαλής

Πανταζής Θ. Αργύρης