Οι παραγωγοί «θα πληρώσουν τη νύφη» από την απεργία της ΠΝΟ

10:45 π.μ. - Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016
10:06 π.μ. - Κυρ, 12/45/2016
Image: Οι παραγωγοί «θα πληρώσουν τη νύφη» από την απεργία της ΠΝΟ

Εξαγωγείς προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε απόρριψη λόγω υποβάθμισης ποιότητας των προϊόντων υπάρξει θα επιβαρύνει προμηθευτές , υπεύθυνους δημοπρατηρίων και τους παραγωγούς των προϊόντων

Με έγγραφά τους προς τους προμηθευτές αγροτικών προϊόντων και τους υπεύθυνους  παραλαβής, δημοπρατηρίων , ποιοτικών ελέγχων , εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων ενημερώνουν  ότι λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας των ναυτεργατών στις  παραλαβές που έχουν γίνε από 1-12-2016 και μέχρι τη λήξη της απεργίας οποιαδήποτε απόρριψη λόγω υποβάθμισης ποιότητας των προϊόντων υπάρξει θα επιβαρύνει τους ανωτέρω  και τους παραγωγούς των προϊόντων