Ο Ν.Μιαούλης ο νέος πρόεδρος του Γηροκομείου Ιεράπετρας

8:46 μ.μ. - Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020
08:01 μ.μ. - Τρί, 21/46/2020
Image: Ο Ν.Μιαούλης ο νέος πρόεδρος του Γηροκομείου Ιεράπετρας

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα

Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 2.00 μ.μ. στα γραφεία του συλλόγου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ΄΄Φίλοι Ατόμων Τρίτης Ηλικίας Ιεράπετρας΄΄, τα οποία εξελέγησαν στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου  της Παρασκευής 17ης Ιανουαρίου 2020 σε ανοικτή  τακτική συνεδρίαση μετά από πρόσκληση της  πλειοψηφούσας συμβούλου κ. Σπηλιαρώτη Όλγας, με μοναδικό θέμα την κατανομή αρμοδιοτήτων νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την συγκρότηση σε σώμα.

Παρόντα ήταν όλα τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Μιαούλης Νικόλαος,Πρόεδρος, Υπεύθυνος Β΄ δομής φιλοξενίας

Η εκλογή έγινε μετά από μυστική ψηφοφορία.

Για τις υπόλοιπες θέσεις η εκλογή έγινε ομόφωνα.

Δασκαλάκης Νικόλαος,Αντιπρόεδρος 

Σπηλιαρώτη Όλγα,Γενική Γραμματέας

Μαλλιωτάκη Παρασκευή,Ταμίας 

Κουφάκης Εμμανουήλ,Ειδικός Γραμματέας, Υπεύθυνος γραφείου τύπου

Γιακουμάκης Κων/νος,Μέλος , Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων

Παπαδοπετράκης Μιχαήλ, Μέλος,Υπεύθυνος προμηθειών, Υπεύθυνος Α΄ δομής φιλοξενίας