Ο Άρειος Πάγος αποφασίζει αν θα γίνει πιλοτική δίκη για τη ρήτρα αναπροσαρμογής

10:50 π.μ. - Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022
10:06 π.μ. - Τρί, 14/50/2022
Image: Ο Άρειος Πάγος αποφασίζει αν θα γίνει πιλοτική δίκη για τη ρήτρα αναπροσαρμογής

Συζητείται σήμερα το αίτημα της ΔΕΗ – Ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου έχουν κληθεί οι εμπλεκόμενοι φορείς

Ο Άρειος Πάγος καλείται σήμερα να ασχοληθεί με το ζήτημα που έχει βάλει «φωτιά» στους προϋπολογισμούς εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών σε ολόκληρη τη χώρα: τη ρήτρα αναπροσαρμογής στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος.

Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας θα εξετάσει το αίτημα για διεξαγωγή πιλοτικής δίκης που κατέθεσε η ΔΕΗ με στόχο, όπως είχαν επισημάνει νομικοί κύκλοι, να μπλοκάρει τις προσωρινές διαταγές από τα δικαστήρια για το κόψιμο του ρεύματος καθώς και τη συζήτηση των αγωγών που έχουν κατατεθεί.

Η δικαστική ντρίμπλα πέτυχε κατ’ αρχάς, αφού το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας που θα συζητούσε τις συλλογικές αγωγές από οργανώσεις καταναλωτών για τους υπέρογκους λογαριασμούς εξαιτίας της ρήτρας αναπροσαρμογής ανέβαλε την εκδίκαση των προσφυγών μέχρι να ληφθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εξέδωσε παράλληλα προσωρινή διαταγή, κάνοντας εν μέρει δεκτό αίτημα καταναλωτικών οργανώσεων για την προσωρινή απαγόρευση της διακοπής ρεύματος σε περίπτωση μη καταβολής της ρήτρας αναπροσαρμογής, στα οικιακά τιμολόγια Γ1 και Γ1Ν των ευάλωτων πελατών βάσει του άρθρου 52 ν. 4001/2011.

Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση ισχύει μέχρι τις 6 Ιουλίου, ημέρα συζήτησης της αγωγής των καταναλωτικών οργανώσεων, με τον όρο να μη ζητηθεί άλλη αναβολή.

Στον συγκεκριμένο νόμο εντάσσονται οι οικονομικά ασθενείς οικιακοί καταναλωτές, οι ηλικιωμένοι που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος ηλικίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαμένουν με άλλο πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το ίδιο όριο ηλικίας, πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας ή σε απομακρυσμένες περιοχές.

Σήμερα, στον Άρειο Πάγο έχουν κληθεί σε ακρόαση οι εμπλεκόμενοι φορείς, ΔΕΗ και προσφεύγοντες.

Την απόφαση για το εάν θα γίνει δεκτό το αίτημα για διεξαγωγή πιλοτικής δίκης για τη ρήτρα αναπροσαρμογής θα λάβουν σύντομα οι ανώτατοι δικαστές αφού προηγουμένως αξιολογήσουν όλα τα δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη χιλιάδες καταναλωτές, πολίτες και επιχειρήσεις έχουν προσφύγει στην δικαιοσύνη εξαιτίας των υπέρογκων λογαριασμών.

Πηγή: left.gr