Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών

5:52 μ.μ. - Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017
05:05 μ.μ. - Δευ, 22/52/2017
Image: Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών

Ο Δήμος Ιεράπετρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών»

Προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 8.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής, προσφορά.
 
Η σχετική προσφορά να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράπετρας (Δημοκρατίας 31, κτίριο Μελίνα Μερκούρη, ισόγειο) μέχρι και την 24 Μαΐου 2017, έως τις 11:00 το πρωί.
 
Λεπτομέρειες της προς ανάθεση προμήθειας, βρίσκονται στα Γραφεία του Τμήματος Οικονομικού του Δήμου Ιεράπετρας και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνα 2842340345 (αρμόδια υπάλληλος κα Ατζαράκη Φωτεινή).