«Ναι» στην κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων: Όλα τα νεότερα για τη νέα ΚΑΠ

6:36 μ.μ. - Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018
06:05 μ.μ. - Δευ, 21/36/2018
Image: «Ναι» στην κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων: Όλα τα νεότερα για τη νέα ΚΑΠ

Τι ζητούν οι ευρωβουλευτές για τα δικαιώματα και τι επιφυλλάσει η μελλοντική γεωργική πολιτική

Σταδιακή κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων ενίσχυσης μέχρι το 2030 ζητούν οι ευρωβουλευτές. Όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση, η γεωργική πολιτική της Ε.Ε. μετά το 2020 πρέπει να είναι πιο έξυπνη, πιο απλή, πιο δίκαιη και πιο βιώσιμη, αλλά και καλά χρηματοδοτούμενη και πραγματικά κοινή για να συνεχίσει να παρέχει την επισιτιστική ασφάλεια σε ολόκληρη την Ε.Ε.
 
Αυτό ήταν το κύριο μήνυμα του μη νομοθετικού ψηφίσματος που ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (COMAGRI) την περασμένη Τετάρτη με 32 ψήφους υπέρ, πέντε κατά και έξι αποχές. Το εγκριθέν κείμενο, που αποτελεί απάντηση των ευρωβουλευτών στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας, επιδιώκει να επηρεάσει την προσεχή νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ ή ΚΑΠ) μετά το 2020.
 
Οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν ότι τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία για να προσαρμόσουν την αγροτική πολιτική στις ανάγκες τους, αλλά απορρίπτουν τυχόν επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ, που θα μπορούσε να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά. Η γεωργική πολιτική της Ε.Ε. πρέπει να βασίζεται σε ένα κοινό σύνολο στόχων, κανόνων, εργαλείων και ελέγχων. Σε αυτή τη βάση, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σχεδιάσουν τις εθνικές τους στρατηγικές και να επιλέξουν δράσεις και εργαλεία που θεωρούν ότι είναι τα πιο κατάλληλα γι’ αυτούς, όπως λέει το εγκεκριμένο κείμενο.
 
«Ενώ η μελλοντική γεωργική πολιτική της Ε.Ε. θα πρέπει να προάγει τις επιδόσεις και όχι τη συμμόρφωση, οι γεωργικές δραστηριότητες σε όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υπόκεινται στα ίδια υψηλά πρότυπα της Ε.Ε. και η παράβασή τους θα πρέπει να επιφέρει παρόμοιες κυρώσεις», λένε οι ευρωβουλευτές.
 
Σωστή και δίκαια κατανεμημένη χρηματοδότηση
 
Για να καταστούν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Ε.Ε. περισσότερο βιώσιμες και πλήρως ενσωματωμένες στην κυκλική οικονομία, η προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και των έξυπνων πρακτικών πρέπει να συγκαταλέγονται στις κορυφαίες προτεραιότητες της νέας ΚΑΠ, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές. «Για το σκοπό αυτό, η γεωργική πολιτική της Ε.Ε. πρέπει να χρηματοδοτηθεί επαρκώς, πράγμα που σημαίνει τουλάχιστον να διατηρηθεί στο ελάχιστο το τρέχον επίπεδο της ΚΑΠ», υποστηρίζουν.
 
Η Επιτροπή Γεωργίας επιθυμεί επίσης:
 
- Να διατηρηθεί η δομή των δύο πυλώνων της ΚΓΠ με άμεσες πληρωμές, πράσινα μέτρα και μέτρα αγοράς στον πρώτο πυλώνα και αγροτική ανάπτυξη στον δεύτερο πυλώνα.
 
- Οι άμεσες πληρωμές να εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται πλήρως από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.
 
- Περισσότερα χρήματα για τον δεύτερο πυλώνα για να βοηθήσουν στην αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών.
 
- Νέα μέθοδο της Ε.Ε. για τον υπολογισμό των άμεσων πληρωμών μέχρι το 2030 για τη σταδιακή κατάργηση των κριτηρίων ιστορικής στήριξης και για την υποστήριξη περισσότερο εκείνων που παραδίδουν πρόσθετα δημόσια αγαθά.
 
- Αποτελεσματικότερους τρόπους για να διασφαλιστεί ότι η στήριξη της Ε.Ε. θα παρέχεται σε πραγματικούς αγρότες.
 
- Λιγότερα χρήματα για μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις με υποχρεωτικό ανώτατο όριο στην Ε.Ε.
 
- Δίκαιη κατανομή των κονδυλίων της Ε.Ε. μεταξύ των κρατών-μελών, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που λαμβάνονται από τους δύο πυλώνες και τις διαφορές π.χ. του κόστους παραγωγής ή της αγοραστικής δύναμης.
 
- Η εθελοντική συνδεδεμένη στήριξη, την οποία τα κράτη-μέλη μπορούν να χορηγήσουν στους ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς που τους απασχολούν, να χρησιμοποιηθεί επίσης για την προώθηση στρατηγικά σημαντικών προϊόντων, π.χ. πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, ή να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου.
 
Αύξηση της στήριξης των νέων γεωργών
 
Για να εισέλθει νέο αίμα στον γηράσκοντα γεωργικό τομέα, η Επιτροπή Γεωργίας επιθυμεί να διατηρήσει τις συμπληρωματικές ενισχύσεις των νέων γεωργών και να τις στηρίξει με περαιτέρω ενέργειες. Για παράδειγμα, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να προτείνουν συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. μέτρα, για να βοηθήσουν τους νεοεισερχόμενους να εγκατασταθούν και να δημιουργήσουν χρηματοδοτικά μέσα για να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε κεφάλαια. Θα πρέπει επίσης να κάνουν καλύτερη δουλειά όσον αφορά στη μείωση της γραφειοκρατίας ή στη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων γεωργών στη γη.
 
Καλύτερα στοχοθετημένα περιβαλλοντικά μέτρα
 
Η Επιτροπή Γεωργίας επιθυμεί να διατηρήσει τα υποχρεωτικά μέτρα οικολογικού σχεδιασμού, τα οποία συνδέουν τις άμεσες πληρωμές με δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά να γίνουν λιγότερο γραφειοκρατικές και περισσότερο προσανατολισμένες προς τα αποτελέσματα.
 
Αίτημα για το κρητικό ελαιόλαδο
 
Στο μεταξύ, να χρηματοδοτήσει τις Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων της Κρήτης με βάση την πραγματική παραγωγή ελαιολάδου ζητά η Περιφέρεια Κρήτης από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
 
Συγκεκριμένα, με αφορμή το Πρόγραμμα Εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, η Περιφέρεια Κρήτης διατυπώνει το αίτημα, με επιστολή του αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Μανόλη Χνάρη, «ώστε η τριετής χρηματοδότηση για τις Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων της Περιφέρειας Κρήτης να είναι αντίστοιχη του ποσοστού ελαιολάδου που παράγεται στο νησί σε επίπεδο χώρας και να μην είναι λιγότερο από 35% της συνολικής χρηματοδότησης», διότι με την υπουργική απόφαση το ποσοστό ενωσιακής χρηματοδότησης που κατανέμεται στην Περιφέρεια Κρήτης «αδικεί κατάφωρα την ελαιοκαλλιέργεια και τους παραγωγούς, μη λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθός της στο νησί και τα υψηλά ποσοστά ετήσιας παραγωγής», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή της Περιφέρειας Κρήτης προς τον υπουργό Ευάγγελο Αποστόλου και τον γ.γ. Νικόλαο Αντώνογλου.
 
 
 
neakriti.gr