Μπινιχάκης: Ο Δήμος Ιεράπετρας ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες

11:54 π.μ. - Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020
11:12 π.μ. - Τρί, 22/54/2020
Image: Μπινιχάκης: Ο Δήμος Ιεράπετρας ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες

Εγκρίθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο o Ισολογισμός του 2019 και ο Προϋπολογισμός του 2021

Συνεχόμενες συνεδριάσεις χθες για το δημοτικό συμβούλιο το οποίο κλήθηκε να συζητήσει οικονομικά κυρίως θέματα , Ισολογισμό και Προϋπολογισμό αλλά και τακτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βαγγέλης Μπινιχάκης μίλησε στον Ηχώ 99,8 λέγοντας ότι εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Ιεράπετρας, για το οικονομικό έτος 2019. Επίσης ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ιεράπετρας για το 2021.

Πρόσθεσε ότι έγινε αποδοχή μιας σειράς χρηματοδοτήσεων για έργα που έχει ανάγκη η Ιεράπετρα μετά και τις προσπάθειες του Δημάρχου κ. Καλαντζάκη και τη συνεργασία των υπηρεσιών για την εξασφάλιση πόρων ώστε να παραχθεί δημοτικό έργο. Μεταξύ άλλων εγκρίθηκαν τα παρακάτω:

-Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 470.000,00€ για τη «Βελτίωση Δημοτικού γηπέδου Κάτω Χωριού»- Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

-Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 54.000,00€ για τη «Μελέτη Ενίσχυσης Δεξαμενών και Αντικατάστασης Κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης πόλης Ιεράπετρας»-Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2020

-Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 315.485,74€ για την «Ανακαίνιση Γηροκομείου Ιεράπετρας» – Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2020

-Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 74.400,00€ από το Υπουργείο Ναυτιλίας για τη «Μελέτη Αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού αγωγού μεταφοράς νερού πηγών Σαρακίνας στην κεντρική δεξαμενή της πόλης Ιεράπετρας»-Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2020

-Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 74.400,00€ από το Υπουργείο Ναυτιλίας για τη «Μελέτη Ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού συστήματος ύδρευσης πόλης Ιεράπετρας» –Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2020