Μοναδική εμπειρία η συμμετοχή μαθητών του 1ου ΓΕΛ σε προγράμματα erasmus

12:30 μ.μ. - Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020
12:10 μ.μ. - Τετ, 14/30/2020
Image: Μοναδική εμπειρία η συμμετοχή μαθητών του 1ου ΓΕΛ σε προγράμματα erasmus

Οι εκπαιδευτικοί Ε. Ξυλούρη, Γ. Πουλής και Γ. Φανουράκης στον Ηχώ 99,8 για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο σχολείο

Αρκετές αλλαγές έχει επιφέρει η πανδημία του κορωνοϊού στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ και Etwinning που στοχεύουν στην ανάδειξη των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό η επαφή των συμμετεχόντων σχολείων είναι μόνο μέσα από το διαδίκτυο καθώς για προληπτικούς λόγους απαγορεύονται τα εκπαιδευτικά ταξίδια που αποτελούσαν μια μοναδική εμπειρία.

Το 1ο Λύκειο Ιεράπετρας συμμετέχοντας σε τέτοια προγράμματα δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να έρθουν σε επαφή με άλλα σχολεία της Ευρώπης να αλλάξουν, θέσεις και απόψεις με βάση τα προγράμματα στα οποία κάθε φορά συμμετέχουν. Φέτος το σχολείο συμμετέχει ως εταίρος με τους παρακάτω τίτλους:

1. Our Common Cultivation Bring Us Together

2. RIVERS

3. Train your Brain

4. Our Common Future

Τα προγράμματα αυτά σχετίζονται με το περιβάλλον, τις καλλιέργειες και κυρίως την αμπελουργία, το παιχνίδι, τα μαθηματικά. Είναι μια πρόκληση για τα παιδιά μέσα από την οποία αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους, αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και μαθαίνουν… παίζοντας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Q1OM έχει φτιάξει ο κος Φανουράκης Ιωάννης, μαθηματικός, διαδικτυακό παιχνίδι με Μαθηματικά,

Για τις δράσεις τους αλλά και τη συμμετοχή τους στα προγράμματα μίλησαν στον Ηχώ 99,8 οι εκπαιδευτικοί Ελένη Ξηλούρη με ειδική αναφορά στα προγράμματα, Γιώργος Πουλής για τη χρήση του διαδικτύου και την ψηφιακή επικοινωνία και ο Γιάννης Φανουράκης ο οποίος δημιούργησε ένα διαδικτυακό παιχνίδι με μαθηματικά.