Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας

11:55 π.μ. - Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020
11:10 π.μ. - Πέμ, 29/55/2020
Image: Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας  στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας

Εγκρίθηκε η λειτουργία της από την 7η ΥΠΕ – Έρχεται ο εξοπλισμός

Μετά από αίτημα της Διοίκησης του Νοσοκομείου Ιεράπετρας εγκρίθηκε από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης η λειτουργία Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ). Στο πλαίσιο αυτό η 7η ΥΠΕ θα προμηθεύσει το Νοσοκομείο με ένα κρεβάτι, έναν αναπνευστήρα και ένα μόνιτορ. Αναμένεται σε επόμενο χρόνο η ενίσχυση της ΜΑΦ με δυο ακόμη κρεβάτια.

Τι είναι όμως η ΜΑΦ και ποια η διαφορά από την ΜΕΘ; Στην ΜΕΘ νοσηλεύονται ασθενείς που χρήζουν φροντίδας γιατί η ζωή τους βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο ενώ στην ΜΑΦ νοσηλεύονται ασθενείς που έχουν ξεπεράσει τον αρχικό κίνδυνο για την ζωή τους εντούτοις όμως χρήζουν ακόμα αυξημένης φροντίδας και περιποίησης.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της ΜΑΦ στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας αναμένεται να γίνουν οι απαιτούμενες προσαρμογές των χώρων ενώ προς το παρόν τουλάχιστον δεν προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού και οι ανάγκες τις Μονάδας θα καλυφθούν από το υφιστάμενο.